^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

G-ustav Yasa i Dalarne*).

I.

JJen indre Uenighed, Splid og Undertrykkelse, som

herskede i Sverige i Storstedelen af Unionstiden, var visselig

paa den ene Side tydelige Beviser i paa Svaghed Samfundsforholdene

og paa Trangen til giundige Forandringer, men

bevarede derhos paa den anden Side megen indre Livskraft,

som bebudede en stor og ikke Qæm Fremtid. Den store

Ide, som Margrete søgte at virkeliggjøre ved Foreningen af

Nordens tre Kroner, modvirkedes saa vel af de langsomme

Forbinde] sesmidler, der fandtes paa den Tid, som ogsaa af

Landenes lost organiserede Samfundsforhold: thi naar det i

senere Tider har vist sig at være en vanskelig Opgave at

sammenholde vidtudstrakte Kiger og sammensmelte Folkeslag

med uligeartet Cdvikling. viser denne Opgave sig endnu vanske-

ligere at lose paa en Tid, da den private Interesse sogte sin

Fordel paa det Ålmenes Bekostning, og Samfundsforholdenes

Mangler ikke erstattedes af Regenternes personlige Dygtighed.

Danmarks Stræben efter Overvægt i Unionen fremkaldte

mægtige Partier i Sverige, som ad forskjeUige Veje søgte

at skjænke Fædrelandet en rolig og betrygget Fremtid.

*) Efter E. Billengren: Vasaminnena i Dalarne från åren

1520— 21 fi Dalarnes fornminnesforenings tidskrift II. Stockholm

1875).

Historisk Anhiv. 1878. II. 19

More magazines by this user
Similar magazines