^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

20 Dramaet i Pizzo.

det kongelige Palæ i Portici, hvor Ferdinand residerede:

»Jeg kj ender den hemmelige Gang, der fører til hans Sovekammer!«

»Men saa maa Deres Majestæt myrde ham«,

indvendte man. »Nej! jeg vil kmi have, at han underskriver

et Aktstykke , hvorved han fraskriver sig al Ret til Konge-

riget Neapel, og derpaa lader jeg ham føre til Sicilien.«

Man fik ham dog til at sende en af sine Tilhængere,

Simone Lambruschini, fra Bastia over Elba til Neapel; han

skulde søge at sætte sig i Forbindelse med General Dalesme,

der kommanderede den franske Garnison, som Napoleon

havde efterladt paa Elba, og i Neapel skulde han sondere

Stemningen i Byen og paa Landet; men for dette Sendebud

kunde komme tilbage og bringe Efterretninger, forløb Uger,

og Murat var nu engang ikke den Mand,

modighed til. at vente.

der havde Taal-

Paa Fastlandet vidste man i lang Tid ikke, hvor Ex-

kongen var bleven af. I Paris beskæftigede Diplomatiet

sig med den detroniserede Konges fremtidige Skæbne. Et

den 1ste September udfærdiget, af den osterrigske Gesandt,

Fyrst Metternich, underskrevet Aktstykke, tilbod ham i

Kejser Frans Josefs Navn et Asyl og Beskyttelse i Østerrig,

under Betingelse af, at han vilde antage et andet Navn,

nemlig hans Gemalindes Familienavn »Lipona«, og forpligte

sig til ikke at forlade det Opholdssted, han maatte vælge,

uden Kejserens Tilladelse, Der blev derhos den 7de Sep-

tember udfærdiget et Pas, lydende paa Navnet Lipona »for

en Rejse fra det sydlige Frankrig til Triest.«

I Neapel havde man ikke alene Efterretning om, at

Murat opholdt sig paa Corsica, men man vidste endog Besked

om, at han havde noget i Sinde imod Kongeriget. Derfor

sendte Minister Medici i al Hast en Agent, Ignazio Cara-

belli, til Corsica, livor han var fodt, med det Ærende at

More magazines by this user
Similar magazines