^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

292 Gustav Vasa i Dalarne.

Epoke i Dalarnes Historie under Unionen. Den lykkedes,

og fra denne Tid af staa Bjærgværksejerne som et mægtigt

politisk Parti, der taler og handler i eget Navn, men oftest

enten med Almuen foran sig som Skydeskive eller bag sig

som Rygværn under det fælles Firma: »Vi kopparbargsman,

silfverbårgsmån, jårnbårgsmån och menige allmoge

ofver all

Dala«. Navnet Dalkarle skal først være blevet antaget

af disse »Bårgsmån« for derved at betegne sig som et

mandigt Folk, bosat i Dalarne; senere er det vel under

den engelbrektske Eejsning som et Opmuntrings- og Parti-

navn gaaet over paa den Bondehær, der da benyttedes, og

til sidst, lige til vore Dage, blevet anvendt paa den egent-

lige Dalalmue.

Efter Engelbrekt bemægtigede de store adelige Slægter

sig Revolutionen og faa netop paa denne Tid stor Ind-

flydelse paa Bjærgværksd riften, hvorfor de adelige Parti-

interesser komme til at spille en mere fremtrædende Rolle,

og man finder Dalkarlene snart i det ene, snart i det andet

Partis Rækker, indtil endelig hele deres Kjærlighed og

Hengivenhed fæster sig ved det stureske Navn, hvorved

igjen deres alt forud grundlagte Anseelse styrkes og hævder

sin Indflydelse paa Rigets Anliggender, i det de udgjore

Sturernes Hovedstøtte. Efter Sten Sture den yngres helte-

modige Kamp ved Bogesund breder et |Sorgens Tæppe

sig over Riget, og en af sit Held overmodig Fjende spreder

sig under Brand og Mord over hele Sverige,

hvorved al

Kjærlighed til Frihed og Selvstændighed var nær ved at udslukkes,

og al Tanke om en yderligere Kamp og Mod-

stand syntes opgivet, indtil efter Stockholms Fald det for-

færdelige Blodbad igjen

til nyt Liv, og Forsynet

vakte den slumrende Nationalfølelse

til sit Redskab ved Befri elsesværket

udsaa en fredløs Yngling, som havde brudt sit Fangenskabs

Lænker og var ilet tilbage til sit Fædreland for at ofre Liv

og Blod i Kampen for den nationale Uafhængighed.

More magazines by this user
Similar magazines