^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Gustav Vasa i Dalarne. 293

n.

Gustav Erikson Vasa var nær beslægtet med Sten

Sture den yngres Ægtefælle, Kristina Gyllenstierna , som

var hans Moders Halvsøster, og havde taget

virksom Del i

de Kampe, der i Slutningen af Unionstiden fortes af det

nationale Parti mod Kristiern den anden og hans Tilhængere.

Han var derfor ikke ubekjendt for Tropperne, tilmed da

han havde udmærket sig ved Mod og Tapperhed. Siden

mod Tro og Love bortført af Kristiern til Danmark var han

flygtet bort fra sit Fangenskab og havde over Lubeck begivet

sig til Sverige, hvor han først forgjæves opmuntrede Besæt-

ningen i Kalmar til fortsat Forsvar og derfra forklædt og ad

hemmelige Stier flygtede til sit Fædrenegods Kåfsnås, hvor

han fik Underretning om Stockholms Blodbad og sine nær-

meste Slægtninges, der iblandt sin egen Faders, Dod og

Fangenskab. Nu var hans Plan moden, og han begav sig

fra Råfsnås over Kolsunds Færge op til Dalarne. En eneste

Tjener fulgte ham paa Rejsen, og

til denne betroede han

de Ting, han i en Hast havde samlet for at lette sin Færd ;

men Tjeneren bestjal ham og rømmede bort fra ham. Det

var i Midten af November 1520, at Gustav begav sig ud

fra Råfsnås til Dalarne.

Paa det Tidspunkt, Gustav ankom til denne Provins,

var Tilstanden her ikke gunstig for en Folkerejsning. Skjent

Dal karlene trofast havde slaaet Sturerne bi i deres Kampe

mod Danmark, behøver man ikke at være særdeles skarp-

synet for at mærke, at der ved Gustavs første Optræden i

Dalarne havde fundet et fuldstændigt Omslag Sted i en

stor Del af Befolkningens Tænkemaade, især hos Bjærg-

værksejerne. Uagtet Vasa var nær beslægtet med Sten Sture

den yngre og ved Krigstjeneste i dennes Rækker havde gjort

sit Navn kjendt blandt Dalkarlene, fandt han dog i Be-

gyndelsen en mindre hjælpsom Modtagelse i Sognene omkring

Kopparberget.

Fra Kolsunds Færge tog Gustav Vejen over Hedemora

More magazines by this user
Similar magazines