^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

304 Gustav Vasa i Dalarne.

hun spurgte om Aarsagen til denne Høflighedsbevisning.

Jon gav hende vel det undvigende Svar; »Det kommer

ikke dig ved,« men besluttede dog hemmelig at sende

Gustav til et sikrere Opholdssted, især da han med rette

frygtede, at Rygtet om en fremmeds Ankomst til Svåvdsjo

Præstegaard kunde komme for Fogden Brun Bengtsons

Øren, der nu saa vel i Svårdsjo som i de omliggende Sogne

havde begyndt at anstille Efterforskninger etter fremmede i

Almindelighed og

derfor Gustav til en paalidelig

efter Gustav i Særdeleshed. Han forte

Bonde ved Navn Sven

Elfson, som skal have været Dyrekarl eller kongelig Skytte

og boede omtrent en halv Mil nordøst for Svårdsjo Kirke

i Isala.

Det kan maaske synes mangen en underligt, at Gustav

her oppe blandt Armodens Sønner, eftersporet af sine Fjen-

der, med en høj Pris paa sit Hoved, undgik at blive for-

raadt og opdaget. Dog er denne Gaade ikke meget svær

at løse. De Egne, til hvilke Gustav nu havde taget sin

Tilflugt, vare mere uberørte end de nedre Dalsogne

af de

adelige Partiinteresser, noget større Omslag

maade til Fordel for Unionskongen havde endnu ikke fundet

i Folkets Tænke-

Sted, og man saae i Gustav Eriksen en forfulgt Flygtning

af det fædrelandske Parti, en Ven af Sturerne, som man burde

hjælpe, om man end ikke var til Sinds at gribe til Vaaben.

Gustav selv var fra tidligere Tid uden Tvivl kjendt af

mange som en tapper, fædrelandssindet Mand, og ingen

Steds modtog Folket ham som en Bedrager eller Lykkejæger,

der af private Interesser vilde vække det til Oprør.

Imidlertid eftersporedes han flittig af den danske Foged

Brun Bengtson, som af sin Svoger Arendt Person havde

faaet at vide, at en modig Adelsmand af det nationale

Parti var undsluppen fra Stockholms Blodbad og havde be-

givet sig op til Dalarne for at kalde Befolkningen

i Vaaben

og begynde en Rejsning mod Kristiern, og næppe var han

kommen inden for Sven Elfsons Døre, førend danske Spejdere

More magazines by this user
Similar magazines