^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

22 Dramaet i Pizzo.

Hans Stolthed og Ærgjerrighed i Forbindelse med hans

rige, næsten æventyrlige Fantasi bemægtigede sig ham i

den Grad, at han blev aldeles døv for alle Fornuft-

forestillinger.

De følgende Dage traf man Forberedelser til Indskib-

ningen; som Sidestykke til Proklamationen fra Bogognano

lod han her udfærdige et »kongeligt Dekret«, som var

komplet »napoleonsk« med alle dets Hentydninger til de

ubetydeligste Detailler; Angivelse af Sted og Dato lod man

in blanco; dem vilde han først udfylde paa Stedet.

Den 28de September var alt beredt til Afrejsen, de

fornødne Fartøjer vare udrustede og provianterede. Flotillen

bestod af fem Trabacolis og en Feluke, større Fartøjer af

den Slags, som Barbareskerne benyttede til Sørøveri; hans

Tilhængere talte 250 Hoveder, dels Officerer,

og Matroser. Umiddelbart før Indskibningen

dels Soldater

lod han alle

Officerer avancere en Grad og uddelte »Begge Siciliernes

Orden« til dem, som endnu ikke havde modtaget denne

Udmærkelse. De betræffende Dekreter, som begge vare af-

fattede i »kongelig Cancellistil«, bleve afskrevne i saa mange

som Tiden tillod det. Kommandoen over Flo-

Exemplarer,

tillen blev overdragen til Fregatkaptejn Barbara, en født

Malteser, hvem Murat havde baroniseret.

Under Opholdet i Ajaccio kom Oberst Maceroni dertil

og opsøgte strax Joachim for at meddele ham Stormagternes

Forslag og overlevere ham det for ham udfærdigede Pas

for hans Rejse til Triest; tillige gjorde

han ham de mest

indtrængende Forestillinger for at faa ham til at opgive sit

Forehavende og for at hindre, at han afviste de gjorte Til-

bud om at tage Ophold i Østerrig. Samtidig tilbød Chefen

paa den engelske Fregat »Maeander« , Kaptejn Bastard, at

føre ham til Triest; men Murat var uimodtagelig for alle

Fornuftgrunde: »Naar Corsicanerne, hvem han endnu aldrig

havde gjort noget godt, havde modtaget ham med Be-

gejstring, hvor meget mere vilde saa ikke Neapolitanerne,

More magazines by this user
Similar magazines