^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

316

Fra Afladshandelens Tid.

Ting, især hos unge Knøse, og de gik

snart efter ud af

Stuen og ind i Værelset ved Siden af, til Herr Kommissar

Tetzel. De meldte ham min Begjæring og bad ogsaa for

mig, at han skulde give mig Afladsbrevene for intet. Ende-

lig efter lang Raadslagning kom de igjen og bragte dette

Svar: »Kjære Søn, vi have flittig forebragt

Hrr. Commis-

sario din Bøn; men han kan ikke, og selv om han vilde,

var en saadan Concession en Nullitet og ikke kraftig, thi

han har forklaret os, at der tydelig staar i Pavens Brev, at

de, qui porrigerent manum adjutricem, som hjælpe

med Haanden, det er, de som give Penge, skulle visselig

blive delagtige i Kirkens rige, milde ludulgenser og Skatte

og i Kristi Velsignelser.« Og det fortalte de mig

alt sammen

med tyske Ord, thi der var ikke én blandt dem, som kunde

have talt tre Ord rigtig paa Latin.

Derimod bad jeg dem paa ny og beviste dem af Pavens

opslaaede Brev, at den hellige Fader, Paven, befalede, at

man skulde give de fattige saadanne Breve for intet, for

Guds Skyld, og især fordi der var skrevet samme Steds:

ad mandatum domini Papae proprium, det er, paa

Hrr, Pavens egen Bud.

Da gik de igjen ind og bad den stolte, hovmodige

Munk dog at indrømme mig min Bøn og sende mig bort

med Afladen; thi jeg var en forstandig, veltalende Yngling

og vel værd, at man anvendte noget særligt paa mig frem-

for paa andre ; men de kom atter ud og bragte igjen Svaret

de manu auxiliatrice, om den hjælpende Haand, der

alene evnede at opnaa den hellige Aflad; men jeg blev fast

og sagde, at de gjorde Uret mod mig, fattige; den, hvem

Gud og Paven ikke vilde udelukke fra Naaden, ham for-

stedte nu de for nogle Skillingers Skyld, som jeg ikke

havde. Nu opstod der en Strid om, at jeg dog skulde give

en Ubetydelighed, for at den hjælpende Haand ikke skulde

mangle; jeg skulde kun give enGroschen; jeg svarede: jeg

har den ikke, jeg er fattig. Til sidst kom det dertil, at jeg

More magazines by this user
Similar magazines