^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

I

G-ustav Yasa i Dalarne.

(Slutning.)

IV.

V ed siu Ankomst til Eåttvik holdt Gustav sig skjult i

nogle Dage, inden hau offentlig for Folket aabenbarede,

hvem han var, redegjorde for sine Hensigter og Planer og

overlod til det selv at afgjøre, hvor vidt det vilde slutte

sig til ham og afkaste det udenlandske Aag eller lade ham

soge sig et Fristed i fremmed Land. Med god Grund

valgte han en Søndag

til at holde sin Tale fra Kirkebakken

i Råttvik, da fordum, ligesom nu. Menigheden i hvert Sogn

paa Hellig- og storre Højtidsdage plejede saa talrig som

mulig at indfinde sig ved sin Kirke. Saa vel hjemme i

Husene som ved Kirkerne plejede Mænd og Kvinder paa

denne Tid at samtale med hverandre om de Bedrifter, i

hvilke Fader og Farfader havde deltaget, om en Engelbrekt

og Josse Eriksen, om hvilke store Herrer, der havde søgt

Hjælp og Bistand hos dem, om Sturerne, om Brunkeberg

og Rotebro, om Sejre og Nederlag, men i begge Tilfælde

om store Minder, ved hvilke saa vel endnu levende Personer

som deres Forfædre paa en lysende Maade havde udmærket

sig. En stor Frihedsbegejstring var herved fremavlet hos

Folket, der kunde vise sig i saa meget mere uforfalsket

Glans, som Adelen i disse Egne var ringe, og Bonden ikke

havde nogen anden end sig selv til Midler med Konge og

Historisk Archiv. l^TS. II. 21

More magazines by this user
Similar magazines