^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

326 Gustav Vasa i Dalarne.

Mats Larsons snarraadige og kloge Hustru Margit opdagede

imidlertid, bedst som hun var sysselsat med Julebrygningen,

de i Galop fremridende Ryttere og gav øjeblikkelig Gustav,

som befandt sig i Stuen, et Vink ornat stige ned i det vel-

bekjendte Gjemmested, hvorpaa hun selv sked et Brygge-

kar hen over Lemmen. Herved ledte hun lykkelig Spejderne

bort fra Sporet, og de rede bort med uforrettet Sag efter

nøje at have undersøgt Gaarden. Mærkeligt nok finder man

i Optegnelser fra denne Tid ikke Tegn til, at Gustav paa

nogen Maade, efter at han var bleven Konge, har belønnet

Tomt -Mats og hans Hustru for den Beskyttelse, han

fandt hos ham; heller ikke findes denne Tildragelse anført

i ældre Krønniker. Den trofaste Hjælp, som Margit ydede

den fremmede i Nødens Stund, er ikke bleven glemt af Efter-

verdenen. Over Kjælderen. som endnu er til, er et herligt

Mindesmærke blevet oprejst.

Dette Mindesmærke, som er opfort ved private Sammen-

skud og blev indviet den 29de September 1 860, trehundrede

Aarsdagen efter Gustavs Død, ligger midt i en nyanlagt

Have af Løvtræer og er opført efter Professor Scholanders

Tegning. Bygningen udgjør en regelmæssig Firkant med

et langt udskydende, skraatliggende Tag, hvorover der hæver

sig en Lanternin, som giver det Indre alt sit Lys. Under

Taget, langs hele Udsiden omkring Bygningen, gaar

en bred

Frise, prydet med alle de svenske Landskabers Vaaben, i op-

højet Arbejde og med forskjellige Farver, blandt hvilke

Dalarnes Vaaben, to korslagte Pile, naturligvis indtager en

af Hovedpladserne. Over de høje Egetræsdøre sidder det

gyldne Vasavaaben, en Vase, d. v. s. et Risknippe

til at

fylde Løbegrave med, der oprindelig var sort, men af

Gustav Vasa blev forandret til gult. Oven paa Lanterniuen,

hvis Tag prydes af forgyldte Spir med den gyldne Vase

(Risknippet) i Toppen, sidder Rigsvaabenet,

de tre Kroner.

Over Indgangen læses paa en indmuret Marmortavle følgende

Indskrift: »Da Gustav Erikson Vasa fredløs vandrede i

More magazines by this user
Similar magazines