^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

330 Gustav Vasa i Dalarne.

man bedst kunde udføre denne Sag. Tillige bade de ham

om at begive sig til et sikrere Opholdssted.

Her sank Gustavs sidste Haab om Hjælp og Bistand i

Dalarne, og i Overensstemmelse med det Raad, han fik af

Morakarlene, besluttede han at begive sig

til de vestre

Dele af Provinsen, og dersom der ikke viste sig noget

uventet Omslag, da at søge

Der gaar et Sagn, at han paa sin Færd fra Mora var nødt

til at skjule sig

et Fristed i fremmede Lande.

en Nat under en Bro i Nærheden af

Morkarleby, vest for Kirken. Modløs og mistrøstig sneg

han sig gjenuem vidtstrakte, ubanede Skove til Lima for

derfra over Fjældene at begive sig til Norge. I Lima traf

han vestre Dalelven og fulgte op ad dens vestre Løb; alt

mørkere og heftigere bruste Elven hen over sit klippefulde

Leje, alt mindre og sjældnere bleve Menneskeboligerne ved

dens Bredder, alt højere og fastere laa Sneen i de tætte

Skove. Til sidst saae han i Afstand de høje norske

Fjælde, som snart for evig

skulde skille. ham fra hans

ulykkelige Fædreland; men naar Nøden er størst, er Hjælpen

nærmest.

I den Tid af almindelig Usikkerhed, som var indtraadt

efter Stockholms Blodbad, var Gustav ikke den eneste svenske

Ædling, der i Dalarnes Skove søgte Beskyttelse og Redning

for sit Liv. I Januar Maaned 1521, omtrent otte Dage

efter Gustavs offentlige Tale til Forsamlingen i Mora, kom

derhen den navnkundige Krigshelt Lars Olofson, som

allerede i Sten Sture den yngres Kampe mod indenlandske

og udenlandske Fjender flere Gange havde aflagt Prøver

paa sin Fædrelandskjærlighed og gjort sig bekjendt blandt

Dalalmuen. Han gav uforfærdet de forsamlede Moramænd

en rædselsfuld Skildring af Kristierns Fremfærd i Sverige

og betog dem det Haab, som de forud havde næret om, at

Forfølgelsen alene var rettet mod Rigets fornemste Samfunds-

klasser. Han udsmykkede sin Beretning med Overdrivelser,

saa som at Kristiern ved sin Eriksgata agtede at oprejse en

More magazines by this user
Similar magazines