^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Gustav Vasa i Dalarne. 333

gjort et nyt Forseg i et Sogn af saa underordnet Betydning,

som Lima var, inden han havde laaet Kundskab om den

Forandring, Stemningen i Mora var undergaaet. End

videre meddeler Præsten i ^lalung, Herman Pauli, i en

Skrivelse fra 1593, altsaa ikke saa meget længe

efter Be-

givenheden, at jo de dermed forbundne Omstændigheder

kunne antages at have staaet i frisk Minde, at han har

besøgt Lima Sogn og der fundet, at Gustav, efter at have

hvilet og faaetMad paa et omstyrtet Fyrretræ, som allerede

paa den Tid, da Meddelelsen blev skreven, var opraadnet,

var gaaet noget longere frem og havde drukket af en

Kilde, som han gav Navnet »sota putta«, hvilken den

senere beholdt. Ved denne Kilde stod en stor El,

i hvilken

han skar en Krone, et Kors, sit Navn og Aarstallet 1521,

og havde man af Agtelse for Gustavs Minde saa længe som

mulig søgt at bevare denne El ved at støtte den, selv

efter at den var gaaet ud: dog var den allerede den Gang

borte. Bjærget, hvor Gustav hvilede sig og drak af den

nævnte Kilde, kaldes Hamingsbjærget og ligger omtrent

Vi Mil fra Lima i Skoven hen imod Mora Sogn. Til Ledsager

havde han Store Gulbrand fra Sålen i Lima, og han var gaaet

over Malung Sogn, hvor han havde ligget en Nat i en

Lade, som endnu fandtes i Behold og kaldtes Kongeladen.

Ved sin Tilbagekomst til Mora hilsedes Gustav af

Folket med store Glædesytringer. Allerede under de utallige

Farer, som havde truet hans Liv, havde han vist sig i Be-

siddelse af et hærdet Mod, en sand Fortrøstning til en

højere Magts Bistand samt en inderlig og

fast Overbevis-

ning om Folkets Evne til at hævde sin Selvstændighed og

sønderhugge den fremmede Undertrykkelses Lænker. Udfaldet

af Befrielsesværket viste ogsaa tydelig den Mands

Dygtighed og Kraft, som ej havde skyet noget Slags Savn

og Farer under sine mangfoldige Forsøg paa

at formaa

Dalfolket til at gribe til Vaaben og foregaa sine Landsmænd

med et følgeværdigt Exempel. Med Tillid modtoges

More magazines by this user
Similar magazines