^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

334 Gustav Vasa i Dalarne.

han ogsaa af Folket ved Siljans Bredder, og de fornemste

og naest ansete Mænd fra Vester- og

Østerdalarne indfandt

sig inden kort Tid hos ham for at aflægge Troskabsed og

udkaare ham til deres Høvding. For at de Danske og deres

Tilhængere ikke med Held skulde tragte ham efter Livet,

fik han en Livvagt af 16 raske unge Mænd, som skulde

beskytte ham mod Angreb og vaage over hans for Folket

og hele Egnen vigtige Liv. Samtidig kom til Mora nogle

Løbedegne fra Vesterås, der havde samme Meddelelser at

give om Kristierns Regering og Grusomhed, som man tidligere

havde faaet saa vel af Gustav som af Lars Olofson

og Inge Mickelson. Gustav stillede Skoleynglingene frem

for det forsamlede Folk, hvis Beslutning at løfte Oprørs-

fanen derved yderligere styrkedes. Ved denne Lejlighed

vare ogsaa nogle gamle Personer tilstede, som henledte Al-

muens Opmærksomhed paa, at saa ofte Gustav og Dalkarlene

raadsloge med hverandre, blæste der altid en Nordenvind,

hvilket var et gammelt Tegn paa, at Gud vilde give Lykken,

som skulde være med dem.

Daglig forstærkedes hans Tilhængeres Antal, og

svenske Hofmænd, som af Frygt for Kristierns Bøddelsværd

i de

havde begivet sig op til Dalarne og hidtil holdt sig skjulte

i Skovene, fik han en god Hjælp til at ordne og

indøve den

ny Bondehær.

Det var af stor Vigtighed for ham, at det første An-

greb, som han gjorde, fik et godt Udfald; thi herpaa be-

roede i høj Grad, hvor vidt hans Tropper vilde faa en hurtig

og nødvendig Tilvæxt, eller Modet skulde synke hos de faa,

som allerede havde sluttet sig til ham. Derfor ventede han

til Fastelavn, inden han vovede noget Forsøg. Hans Hær

udgjorde

da alene 400 Mand. Med disse brød han ved

ovennævnte Tid op fra Mora og begav sig ned til Hoved-

pladsen for Livet i hele Egnen, Kopparberget,

som ved sine

Malmforraad gav mange Arbejdere Fortjeneste, og hvor

flere af Dalabygdens mest ansete og rige Bjærgværksejere

More magazines by this user
Similar magazines