^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Gustav Vasa i Dalarne. 339

Ved sin Afrejse til Helsingland sendte han Olof Bonde til

Veste rbårgslagen, Lindesberg, Noraskog, Nerike og Åkerbo

Herred med det Hverv at bevæge Almuen i disse Egne til

at slutte sig til den af Dalkarlene begyndte Rejsning.

Ogsaa befalede Gustav ham den 29de April

fra vestre Side

at gjore et Anfald paa Vesterås, hvor en større dansk

Styrke fandtes, og lovede selv med sine Tropper at gjore

et Angreb fra nordre Side. Det lykkedes Olof Bonde at

iværksætte den onskede Folkerejsning; men efter at han

havde udfort denne Del af sit Hverv, vendte han tilbage

paa Underretningen om en dansk Hærs Afmarche til

Dalarne og overgav Befalingen over de Krigsfolk, han

havde draget sammen, til Peder Ugla. Denne lod sig siden

overraske i Koping af Statholderen Anders Person og blev

tre Dage for Slaget ved Vesterås nedsablet med hele sit

Mandskab.

Tredje Paaskedag begav Gustav sig med 130 Ryttere

til Norrala i Sogn Helsingland. Selv tog han ind paa Kongs-

efter at de fornemste Mænd i hele Landskabet

gaarden, og

paa hans Opfordring havde indfundet sig der, holdt han fra

den derværende Kæmpehøj en Tale til dem, hvori han.

spurgte dem, om de vilde skille sig fra Dalarne og Bårgs-

lagen eller gjøre fælles Sag med disse, som deres Fædre og

Forfædre altid tilforn havde ^'ort Stjont han med den

væbnede Styrke, han forte med sig, tydelig viste Folket i

Helsingland, at Dalkarlene havde sluttet sig til ham og

vare i fuldt Oprør, kunde han dog ikke formaa Helsingeme

til at give et bestemt Svar. De forlangte Opsættelse og

Betænkningstid, da de først vilde se, hvilket Udfald Dal-

karlenes Rejsning fik. Uden at søge med sine Krigsfolk at udøve

nogen Tvang eller bevæge Provinsen til at hylde sig, begav

Gustav, som tydelig indsaa, at Befrielsesværket kun ved fri-

villig Tilslutning kunde bringes til en god og heldig Ende, sig

til Ofvausjo i Gestrikland, hvor Peder Fredag, som under

Kristina Gyllenstjernas Forsvar af Stockholm særlig havde ud-

22*

More magazines by this user
Similar magazines