^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

General von Døbeln. 366

Rede paa »hver Knap, som herte til dette« — og bragt

Husholdningen og Landbruget nogenlunde i Orden paa det

ved Helsingfors liggende nye »bostålle« friggesby, da

Krigsraabet led fra et Sted, hvorfi-a man mindst havde

ventet det.

III.

Den svenske Konge Gustav IV Adolfs nære Slægtning,

den svage og karakterløse Kejser Alexander af Rusland,

havde sluttet Freden i Tilsit med Napoleon; men denne vidste

at opflamme Alexanders Erobringslyst, saaledes at han bred

med sine Forbundsfæller for at reve fra dem. >Eders

skjonne Damer i Petersborg kunne ikke sove rolig for de

svenske Kanoner« , havde Napoleon sagt og tillige paavist,

at Finland i »geografisk Henseende« herte til Rusland; det

gjaldt for ham kun om at faa dette Land, den eneste Magt,

han behovede at frygte, beskæftiget andre Steder for selv

i Ro at kunne udvikle sine Planer. Uagtet

Faren for Fin-

land var temmelig ojensynlig, og uagtet Gustav IV blev

advaret af den svenske Gesandt i Petersborg, Stedingk, var

han dog ligesom hildet i en Fortryllelse; han vilde ikke

behandle de politiske Sager politisk, og hans vanvittige Had

til Napoleon truede med at fore Fædrelandet uforberedt i

Fare. Han traf ingen Foranstaltninger til Grænsens Be-

skyttelse, var tvært imod til Sinds at overlade Finnerne til deres

Skæbne og imidlertid med Englændernes Hjælp at erobre

Norge. Alexander tevede med sit Angreb; dels var den

dels ansaa han

offentlige Mening i Rusland imod Krigen,

med rette Vinteren for den hensigtsmæssigste Tid til An-

grebet; thi da vilde Finlands mange Vanddrag være til-

frosne og ikke frembyde saa mange Fordele for Forsvaret

som om Sommeren, Forbindelsen med Sverige vilde være

afbrudt til Søs, og Englands

Flaade forhindret i at ile til

Hjælp; men Napoleon skyndede mere og mere paa ham, han

More magazines by this user
Similar magazines