^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

368

General von Døbeln.

gjeunem Stedingk, at de næppe vare mere end 16,000

Mand, hvilket kun var lidt mere end Finnernes Styrke.

Tager man hertil disses varme Fædreland skj ærlighed, deres

Raseri over Hjemlandets Overrumpling, deres tapre og til

Dels dygtige Befalingsmænd i Betragtning, var det ikke

vanskeligt at forudse, paa

hvis Side Fordelen var ved Ta-

vasthus, der frembød en særlig god Stilling for Forsvaret;

men Klingspor befalede Tilbagetoget, og med Harme i

Hjærtet bleve de finske Krigere tvungne til uden Sværdslag

at overlade den skjønneste Del af deres Land i Fjen-

dens Hænder. Hvor Klingspor endelig vilde gjore Holdt,

vidste ingen.

Marchen gik fra Tavasthus mod Nordvest og senere

mod Nord; i Følge Debelns korte Optegnelser vare hans

Tropper i jævn Bevægelse fra Helsingfors til Uleåborg, fra

den 22de Februar til midt i April. Møjsommelighederne

vare store ved den dybe Sne og den stærke Kulde, som

ofte steg til mellem 30 og 40 Grader; undertiden vare de

tiere Dage om at marchere gjennem de store Ødemarker.

Paa Proviant var der heldigvis ingen Mangel. For en ringe

Overmagt af Fjender drog man bort til øde Egne for der at

levere Kampe, som mangen ærlig Finne syntes lige saa godt

og med mere Sikkerhed kunde udkæmpes

i de beboede

Egne, man nu forlod. Og Russernes Mod og Styrke for-

øgedes, jo større Plads de fik. Landskab efter Landskab be-

sattes af dem uden Vanskelighed , Folkene toges Mand for

Mand, og en Mængde Forraad, Fartøjer, Vogne og andet

Tros, som der ikke havde været Tid til at brænde eller

rydde af Vejen, kom Fjenden vel tilpas, hvis Fornødenheder

desuden let bleve tilfredsstillede i det beboede Land og ad

de Veje, som lodes ham aabne til hans eget Land.

Den russiske Overgeneral, Grev Buxhowden, sin Mod-

stander lig

i Alder og Energi, men gjort energisk ved

dennes Eftergivenhed, drog god Nytte af det bratte Tilbage-

tog og blev ved dette opmuntret til Forsøg paa med sine

More magazines by this user
Similar magazines