^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

370

General von Døbeln.

udnævntes han den 17de April til Chef fov anden Brigade,

Bjorneboi'gerne, Folk, som han for havde haft at gjere med.

Han var nu i sit rette Element og fik ej heller længe

Ro af den virksomme Fjende. Ved Marchen til Sikajocki i

Dagbrækningen den 18de April udgjorde

han atter Armeens

Bagdækning, forfulgt af Kosakker, som han dog ikke angreb,

da Klingspor havde befalet at undgaa Fægtning; men da

han var kommet forbi Brahestad , som Fjenden allerede

havde besat, og var naaet en halv Mil fra Byen, hvor

Feitvagtcrne skulde udsættes, blev han heftig angreben af

en Jægerkjæde med en lille Kanon. Da hans Flanker ogsaa

vare udsatte, befalede han at fortsætte Retræten uden

Toven , hvilket skete i al Orden , under stadig Fægtning*

tilbage til Sikajocki By. Her havde Adlercreutz paa en

Hejde, som Vejen gik hen over, opstillet to Brigader for at

modtage Fjendens Angreb og optage Døbeln. Da denne

endelig fik Ordre til at trække sig tilbage gjennem' denne

Stilling, var det ogsaa paa høj Tid;

Russerne havde med

deres overlegne, uophørlig forstærkede, Jægerkjæder aldeles

overfløjet ham, hans Kanoner vare utjenstdygtige, det begyndte

at mangle paa Ammunition, og Folkene havde uden

Hvil marcheret 4 Mil og derefter kæmpet V2 Mil under

Retræte og IV2 Time i Stilling. Han gik nu over Aaen

og afmarcherede til Karinkanda for at udhvile og forfriske

sig. Saaledes fik anden Brigade ikke den Glæde at tage

Del i Kampens Slutning, men den havde haft den ærefulde

Andel i selve denne, i det den opholdt og udmattede Fjen-

den ved hans første Angreb, saa at Trosset fik Tid til at

redde sig, og 1ste og 3dje Brigade til at opstille sig paa

Udfald be-

den anden Side Aaen, hvorpaa det heldige

roede. Kampen fortsattes i Korthed paa følgende Maade.

Klingspor havde, for han rejste videre nord paa med Stab

og Tros, overdiaget Adlercreutz at handle efter Omstændigheder

og Godtbefindende, og denne besluttede da at holde

Stillingen ved Sikajocki, saa længe han kunde. Efter at

More magazines by this user
Similar magazines