^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

General von Døbeln. 371

Dobeln var rykket igjennein, foilsattes Kampen en god

Stund, livlig fra begge Sider: Adlercreutz gav da til sidst

3dje Brigade Ordre til farst at gaa tilbage; men herved

heraf til

svækkedes venstre Fløj , og Fjenden benyttede sig

at omgaa Svenskerne og udsætt« dem for en stærk Krydsild.

De fleste vare nn for et hurtigt Tilbagetog: men

Adlercreutz, som havde mærket,

at Russerne ved de ud-

sendte Afdelinger havde svækket deres Midte, besluttede at

gennembryde I^'endens Centrum ved at lade nogle Kompagnier

gaa over Aaen og indtage Byen med Storm. Det

skete hurtig og lykkedes. Fjendens Floje trak sig hoved-

kulds tilbage, og Adlercreutz's rolige Bestemthed og Djærvhed

i et vigtigt Øjeblik skaffede Finnerne den første Sejersglæde

efter det nedslaaende Tilbagetog og opfyldte dem med

Haab og Fortrøstning, især da de saae, at Fjenden hverken

var saa talrig eller uovervindelig, som han selv eller andre

havde udspredt. Kusserne besatte dog atter Sikajocki og

havde stadig til Hensigt i Forbindelse med et Korps under

General Bulaioff at sprænge den tinske Hær, og

sig nu tilbage til Omegnen omkring Oeåborg,

denne trak

fer derfra at

forene sig med Savolaxerne under Grev Cronstedt. Her

dannedes en femte Brigade under Oberst Sandels, hvis

senere Bedrifter i Øst-Finland høre til de smukkeste Blade

i denne Ki-igs Historie.

Finnernes Hvil ved Uleåborg blev dog ikke langvarig.

Adlercreutz havde strax ved Tiltrædelsen af sit Embede be-

tydet Klingspor, at Hæren nu var tilstrækkelig samlet

og burde vise Fjenden, hvad den formaaede. Dette var

helt i OverenssteoMnelse med Dobelns og de andre tapres

inderligste Længsel;

Adlercreutz havde faaet Kundskab om

Russernes Forehavender og var bleven underrettet om deres

Styrke og Srilling

ved Revolax. I Forbindelse med den

tapre Cronstedt vandt han i den interessante Kamp ved

denne By en Sejer over Russerne, hvorved den russiske

General Bulatoff blev tagen til Fange; efter et vildt

24*

More magazines by this user
Similar magazines