^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

386

General von Døbeln.

Fjenden vilde bemægtige sig

i Løbet af Vinteren. Med

stor Sorg skiltes han fra sine Bjørneborgere; men han slap

saaledes for at se Felttogets sidste og sørgeligste Scene, den

jammerfulde Marche til Torneå med de næsten oprevne,

sørgelige Levninger af de tapre Finner, et Tilbagetog, der fik

sin Afslutning ved den ulykkelige Olkijoki- Konvention.

Hvad selve Bjørneborgerne og Døbelns Forhold til dem

angaar, ville vi anføre nogle Bemærkninger, der ere uddragne

af en gammel bjørneborgsk

Officers Meddelelser: Soldaterne

vare dygtige og paalidelige Karle, naar de bleve godt kom-

manderede. Officererne vare modige og hæderlige Mænd,

uden at der derfor kan tillægges den ene mere Udmærkelse

end den anden. Kegiraentets egentlige Fortjeneste

bestod i

dets gode Aand; man frygtede mere sine Kammeraters Omdømme

og søgte mere deres Bifald end nogen andens.

Døbeln elskede Bjørneborgs' Regiment i sin Helhed, og dets

Aand behagede ham, efter at han først havde lært den at

kjende. Fuld af Hæderlighed og Ære taalte han aldrig ind-

smigrende Imødekommenhed men snarere Modsigelse, dersom

man havde Ret, og blev man ikke forknyt ved hans heftige

Ord, kunde man paa den Maade lettest vinde hans Gunst. Et

af de vigtigste Midler til at fremme den gode Aand var

baade i glade og daarlige Tider at samles om den rygende

Punchebolle og drikke og synge med hinanden. Trods

denne glade Levemaade taaltes der dog intet virkeligt

Drikkeri ved Regimentet. I Æressager var Officerskorpset

selv dets egen Anklager og Dommer. Det Sammenhold at

staa Last og Brast med hinanden, at staa en for alle og

alle for en, forklarer den Dristighed, hvormed den bekjendte

Frokost tilberedtes for Døbeln under Marchen til Ny-Karleby,

hvorom Montgomery fortæller: Da den finske Hær havde

drevet Russerne tilbage og var kommen frem til gamle

Karleby, fik 2den Brigade Ordre til som Fordækning at

undersøge Fjendens Stilling. Afmarchen skete om Natten,

og hele Natten maatte Afdelinsen marchere uden at hvile.

More magazines by this user
Similar magazines