^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Endelig blev der om Morgenen givet

General von Døbeln. 387

Ordre til en lille

Kast. Døbeln udstillede selv en Trommeslager, som ved det

mindste Vink skulde give Signal til Marche, Folkene satte

sig ned langs med Landevejen og begyndte paa Frokosten;

i en stor Træskaal lavedes der Punch til Officererne.

Døbeln, som kun var beskæftiget med sine Grublerier, gik

frem og tilbage paa Landevejen og snusede. Xæppe var

der gaaet en halv Time, og alle endnu sysselsatte med

deres Maaltid, før Døbeln dundrede: Marche! Som et Lyn

sprang nogle Officerer op, bemægtigede sig Tromme og

Trommeslager, uden at Døbeln saae det, et Klæde kastedes

over Trommen, og Punchebollen stilledes ovenpaa. Da der

efter fornyede Kaab ikke hortes noget Trommesignal, begyndte

Døbeln at give hele sin Harme Luft og med Vrede

at forsikre, at han aldrig mere skulde hvile undervejs. Da

Punchen imidlertid var bleven færdig, gik nogle Officerer

frem og spurgte om Grunden til Oberstens Vrede. »Den

forbandede Trommeslager er løbet sin Vej,« raabte han,

»Er det ikke andet,« svarede disse, »saa kunne vi give

Oplysning derom,« og toge kraftig Obersten, en under hver

Arm. Forundret, men fastholdt maatte Døbeln følge med.

Han mødtes paa Vejen af hele Officerskorpset , som med

største Ærbødighed bad ham være velkommen. Medens

Obersten allerede begyndte en alvorlig Formaningstale om

Pligt og Skyldighed, stode Officererne omkring ham med

alle Haande Sager i Hænderne, hvoraf de vilde drikke i

Mangel af Glas; en af dem rakte en Snusdaase frem mod

Døbeln, uvilkaarlig greb denne, der snusede ivrig, ned i Daasen,

men dyppede forbavset Fingrene i Punch. Døbeln kunde

ikke lade være at smile, og hans første Ord vare: »det var

en god Ide.« Nu viste de ham Trommen, der stod som

Bord under Bollen, og de kappedes om at tilbyde ham

Frokost. Fattet og mild tog han den med Punch fyldte

Daase, raabte: *SkaaJ, Kammerater!« og satte sig ned hos

25*

More magazines by this user
Similar magazines