^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

394

General von Døbeln.

Og Bønderne, og saaledes arbejdede man ivrig og uafbrudt,

indtil Tilbagetoget fra Åland virkelig gik for sig.

Den 16de Marts om Morgenen indfandt Døbeln og

hvor de

Lagerbring sig ved det aftalte Møde i Clemensby,

traf de russiske Generaler. Det var hans Mening at vinde

Tid til det Tilbagetog, som Fjendens store Masser nu gjorde

nødvendigt, og som viste sig endnu mere nødvendigt, da

Knorring for hans Øjne opstillede det store Armeekorps, som

han havde medført fra Warsala, og som med Artilleri og

Tilbehør blev inspiceret af den russiske Krigsminister.

Russernes første Fordring, at den lille ålandske Styrke

skulde strække Gevær, besvaredes af Døbeln med en kraftig

Forsikring om,

at han hellere vilde slaas til sidste Mand

end gaa ind paa en i mindste Henseende forsmædelig Over-

enskomst. Herved bleve Modstanderne mere medgjørlige,

og det lykkedes ham til sidst at afslutte en ret fordelagtig

Kontrakt, i Følge hvilken Åland inden tre Døgn skulde

være rømmet. Dokumentet var opsat og manglede kun

Underskrifterne, da den russiske Krigsminister ankom til

Kumlinge og erklærede det ugyldigt i enhver Henseende, ja

han sønderrev det opsatte Dokument, i det han gav til

Kjende, at det ikke alene var Kejserens Hensigt med denne

store Expedition at erobre Åland, nien at diktere Freden i

selve Sveriges Hovedstad. De svenske Tropper skulde

derfor strække Gevær, men ikke anses for Krigsfanger, før

man havde faaet Svar fra Stockholm, om Regeringen vilde

antage Fredsvilkaarene eller ikke. Døbeln, der allerede paa

Grund af Omstændighederne var i slet Lune, blussede nu

op ved Ministerens Opførsel og stolte Sprog; opbragt

yderste erklærede han ikke at ville høre paa hans uforskammede

Fordringer, men søge at møde sine Fjender paa

til det

Kamppladsen, ja, i sin næsten til Raseri stegne Forbitrelse

udæskede han alle de russiske Generaler til Tvekamp, og da

disse nu ogsaa bleve forbitrede over haus heftige Ord, havde

den koldblodige Lagerbring nok at gjøre med at berolige de

More magazines by this user
Similar magazines