^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Dramaet i Pizzo. 31

kommission. Da vaagnede hans gamle Stolthed: »Jeg

skylder kun Gud og min Samvittighed Regnskab for mine

Handlinger; ikke engang Kong Ferdinand kan sidde til

Doms over mig: thi jeg er selv Konge, jeg har ikke givet

Afkald paa min Titel og mine Rettigheder. Konger kunne

kun dømmes af Gud og deres Undersaatter.« Paa lignende

Maade udtalte han sig ogsaa til Kaptejn Starace, som af

Kommissionen blev beskikket ham til Defensor, og som

meldte sig til ham i denne Egenskab med de Ord: »Jeg

skal forsvare Deres Majestæt; men for hvilke Dommere?«

»Det er ikke mine Dommere, det er mine Undersaatter!«

sagde Joachim; »det er ikke Dommere, det er Bodler, jeg

forbyder Dem at sige et Ord til mit Forsvar«. Strattis og

Staraces indtrængende Forestillinger om, at han dog i det

mindste skulde give et skriftligt Forsvarsindlæg , var uden

Resultat. Kommissionens Sekretær, Løjtenant Frio traadte

ind og vilde begynde Forhoret med de sædvanlige Spergs-

maal om Navn, Fødested. Alder o. s. v.; men Murat afbrød

ham og sagde: »Jeg er Joachim Napoleon, Konge over

Begge Sicilierne. Gaa Deres Vej!«

Frio, Starace og Stratti forlode Værelset, hvor Murat

blev tilbage med de fire sicilianske Officerer. Hans over-

strømmende Følelser gjorde ham meddelsom. »Jeg havde

tænkt mig Ferdinand besjælet af mere menneskelige og op-

»i hans

højede Følelser«, sagde han i en sørgmodig Tone;

Sted vilde jeg aldrig have været saa haard imod en Mod-

stander.« Og nu begyndte han at fortælle om, hvorledes

det gik til, at hans sidste Forsøg strandede, hvilket han

alene tilskrev rent ydre og tilfældige Omstændigheder, og

kom stadig tilbage til, at han aldrig havde opgivet sine

Rettigheder som Konge eller sine Krav paa Neapels Trone.

Saa talte han om sine tidligere Bedrifter i Italien, Østerrig

og Ægypten, paa de tyske, spanske og russiske Krigsskuepladser,

om hvorledes han besteg Neapels Trone og om

alt, hvad han havde gjort for dette sit Land: »Jeg kom til

More magazines by this user
Similar magazines