^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

402

General von Døbeln.

Den 22de Marts overtog General Wachtmeister Kommandoen,

og Døbeln afrejste til Stockholm.

Man kan af det anførte tænke sig den Uro og Skræk

saa vel over de ydre, som indre Forhold, der paa den Tid

havde bemægtiget sig alles Sind; mange lavede sig til at

afrejse fra Hovedstaden, og da Døbeln sendte Budskabet

hertil om Kulneffs Overgang, rejste ogsaa mange. Da der

herskede stor Uenighed imellem de ledende Partier, især

mellem Adlercreutz og Adlersparre, bleve Landets og Kri-

gens Anliggender kun daarlig forvaltede, Døbelns idelige

Anmodninger om Forstærkninger vare jo stadig forgjæves,

og Adlersparre, som endnu stod i Spidsen for den Hær,

hvormed han havde forladt Norge, sendte blot sin Stats-

adjutant Forseli til ham for at undersøge Stillingen og For-

holdene og love Hjælp, hvis det var nødvendigt. Om sit

karakteristiske Møde med Døbeln har Forseli fortalt følgende :

»Strax ved Ankomsten til Wåddo Kl. 10 eller 11 om Form.

blev jeg ført ind til General von Døbeln, som, da jeg traadte

ind i Værelset, stod lænet over et Kort, paa

hvilket han

syntes at afstikke nogle bestemte Punkter med Knappe-

naale. Han rejste sig strax op og gik hen imod mig; efter

de brugelige Høflighedsbeviser over for den berømte Mand,

anførte jeg mit Ærende og gav ham det Brev, som jeg havde

med til ham fra Adlersparre. Inden han brød det, spurgte

han (der stadig ventede Forstærkninger): »Forsell har

sikkert mødt mange Folk paa Vejen?« »Mange, Hr.

General, en Del Militære, en Del flygtende Standspersoner,«

var mit Svar.

En Sky fløj over Døbelns Ansigt og formørkede det;

men det opklaredes snart, og han gjentog med en næsten

blød Stemrae: »Ja, Russerne ere i Hælene paa os, men

endnu er ikke alting tabt. Dersom jeg kun havde Halv-

delen af den tapre Hær, som allerede har fundet Helte-

doden i denne forbandede Krig, skulde jeg endnu en Gang

More magazines by this user
Similar magazines