^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Dramaet i Pizzo. 33

derpaa sin faderlige Velsignelse og helligede dem hver et

Kys og en Taare: »Glem aldrig eders ulykkelige Fader.«

Han klippede en Lok Haar af og lagde den i Brevet, som

han derpaa gav uforseglet til Kaptejn Stratti: »Signetet

kunde man efter hans Død tinde i hans hejre Haand.« Han

bad om at maatte tage Afsked med sine Officerer, hans tro

Ledsagere paa hans sidste Togt; men det blev nægtet ham.

»Nu vel da! saa afsted! jeg er beredt til at dø!«

Han behøvede kun at gaa ud af Døren for at komme

ind i en lille Gaard, hvor tolv Mand stode beredte, han

tillod ikke, at man bandt ham for Øjnene;

»Soldater!« raabte

han, »lad mig ikke lide længe, sigt godt lige paa Brystet.«

Han strakte sin højre Arm ud og saae stift paa det, han

boldt i Haanden, da Skuddene faldt: han var strax død, da

man aabnede hans Haand, fandt man deri en Kameol, hvori

var udskaaret et Brystbillede af hans Gemalinde.

Murats Legeme, som var forfærdelig sønderrevet af de

paa nært Hold afgivne Skud, blev lagt i en simpel Kiste og

i al Stilhed bisat i Kapellet i Pizzo.

Historisk Archiv: ISTS. II.

F— n.

More magazines by this user
Similar magazines