^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

422

General von Døbeln.

haarde Fordring, disse stillede om Frasigelsen af Norge;

den ønskede dog helst at være nevtral i Krigen, hvilket

Napoleon i den Knibe, hvori han var kommen, ogsaa gik

ind paa.

Allerede under Debelns Ophold

i Stralsund var der

megen Tale om Faren ved Hamburgs Fald; baade de forskrækkede

Indbyggere og de Generaler, som med svage Af-

delinger af Forbundstropper stode ved Elben,

modig paa Hjælp

ventede utaal-

af den svenske Hær; men Adlercreutz var

ved udtrykkelige Ordrer tvungen til ikke at foretage noget,

før Kronprinsen

selv var kommen til Stede. Efter at

Døbeln havde ventet en Tid paa denne, som daglig ventedes,

fik han i Maj Ordre til at tage Kommandoen over de i

Mecklenburg staaende Tropper; den 15de Maj kom han til

Wismar; i Byen og dens Omegn stod Baron Boij es Brigade,

som hørte til Dobelns Korps, og som var sendt hertil for at

gjøre en Demonstration for at standse Franskmændene ; hertil

havde Døbeln Ordre til at indskrænke sine Foretagender,

naar han havde overtaget Befalingen. Imidlertid var der

kommet meget foruroligende Efterretninger fra Hamburg.

Den 17de om Morgenen kom der et Ilbud fra Oberst Wall-

moden i Boitzenburg om, at de Danske, som hidindtil

havde bidraget til Hamburgs Forsvar, nu havde faaet Ordre

til at trække sig tilbage til Holsten. Som Følge af denne

pludselige Vending anraabtes Døbeln og Adlercreutz om

Forstærkning af Fodfolk og Artilleri, hvorpaa de Allierede

havde Mangel, for at Staden kunde — frelses; opsnappede

Ordrer fra Davoust overtydede desuden om, at Fjenden

nærmede sig Elben med Artilleri for at beskyde Byen. Om

dette gav Døbeln Adlercreutz Underretning og anmeldte

desuden Nødvendigheden af at flytte Boij es Brigade og sit

Ønske om at komme Walmodeu til Hjælp i Boitzenburg.

Ved Oberst Bjornstjerna lod han, for at være beredt paa alt,

undersøge alle mulige Forhold ved Elben og i Hamburg,

som im var Maalet for alles Blikke.

More magazines by this user
Similar magazines