^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Pave Julius II

og

Kirkestatens Griundlæggelse.

Borgia og

III.

della Rovere.

(Slutning).

JJa della Rovere saaledes var dækket ved Frankrigs

Navn og Magt, maatte Paven lade ham slippe, men

stræbte nu, saa vidt det stod til ham, al spille Roverernes

Besiddelser i Hænderne paa sin højtelskede Søn, Cæsar

Borgia. Kardinalens Broder, Stad præfekten, var død i Slut-

ningen af Aaret 1501, efterladende sig en Son, Frans Maria

deUa Rovere, hvem hans Onkel forsigtig bragte i Sikkerhed

ved det franske Hof. Præfektens Enke gjorde imidlertid

først Mine til at holde Sinigaglia i Sønnens Navn; men da

dette dog var et Vovestykke over for Cæsar Borgias langt

overlegne Styrke, tilbød hun at overlade Byen til Venezia,

som imidlertid afslog Tilbudet, hvorpaa den betrængte Kvinde

maatte søge sin Frelse i en hurtig Flugt, medens Borgia

(December 1502) bemægtigede sig Staden og Borgen. Pave-

sønnen stod nu paa Højdepunktet af sin Magt, og hans

nærmeste Maal, at grunde et selvstændigt Herredømme

Romagna, syntes naaet. Den ene Stad var tagen

efter den

anden , den ene lille Hersker troløs fordreven efter den

More magazines by this user
Similar magazines