^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Kejserinde Eudoxia Makrembolitissa*).

lifter Grækenlands Forfald møde vi paa den græske

Videnskabs og det græske Sprogs Jordbund to literære

Perioder; de vække Interesse ved deres Forskningers Om-

fang, ved Massen af de videnskabelige Værker og den sy-

stematiske Uddannelse af en lærd Stand samt Oprettelsen

af lærde Skoler, og det saa meget mere, som Kulturbygnin-

gen i vor Verdensdel for Størstedelen hviler paa disse to

Støtter. Begge disse to Perioder, den alexandrinske og den

ældre byzantinske, have en fælles Mission i den aandelige

Udviklings Historie, nemlig Bevarelsen og Udbredelsen af

den græske Videnskab; men paa samme Tid ere de for-

skjellige med Hensyn til deres virkelige Værd,

de lærde

Arbejders Betydning og de Forhold, under hvilke de fremkom.

1 Alexandria ere i det mindste de første Ptolemæer

Kegenter med udmærkede Evner, i hele Landet er der ophobet

umaadelige Rigdomme, og i den livlige, urolige

Verdensstad fremkommer der Værker af uforgængelig Værd,

fordi de lærde arbejde af videnskabelig Trang og for at

vinde Berømmelse hos Fifterverdeneu og Evigheden. I

Konstantinopel herske derimod enten Æventyrere og For-

brydere, som rase mod Videnskaberne, eller lærde, der ingen

*) Hans Flach: Die Kaiserin Eudocia Macremholitissa. Eine

Skizze aus dem byzantinischen Gelehrtenleben des elftenJahr-

hunderts. Tubingen 1876.

More magazines by this user
Similar magazines