^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Pave Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse. 35

anden, og da en Mængde Herrer, navnlig af Familien

Orsini, havde indgaaet et Forsvarsforbund med Bologna, var

det lykkedes Cæsar Borgia at sprænge dette Forbund og

ved Løgne, Lofter og Smiger at lokke alle hine Herrer, som

samtlige holdt Lejetropper, i sin Tjeneste. Dog

det hele

var kun et forræderisk Spil, Borgiaernes Mesterstykke, en

Niddingsdaad , der blev ndovet med al den kolde Ro, hvormed

han Maaneder fonid havde beregnet samme, og som

bliver dobbelt mærkelig, fordi den ndovedes imod Mænd,

hvis Levevis maatte føre med sig, at de vare vante til at

tyde det svageste Tegn paa Forræderi. Skuepladsen for

det blodige Drama blev selve det nysvundne Sinigaglia; saa

snart Staden var i Cæsars Magt, lod han samtlige Lejetropper

afmarchere, sammenkaldte sine Ofre til en Raad-

slagning, lod dem fængsle i sin Bolig og deres Tropper

drive tilbage; fra Fængslet til Døden var Vejen kun kort.

Alexander VI fulgte i evrigt værdig sin Sons Fodspor,

næppe havde han faaet Melding om, at hine Lejetrop-Forere

ikke mere vare at frygte, for flere af de mægtigste Orsinier,

deriblandt Kardinal Johan og Ærkebiskop Rinaldo, fængsledes

og ryddedes af Vejen

Vi have fra Machiavellis Pen en beromt Beretning om

i Rom.

de her berorte Begivenheder, og vi maa herefter antage, at

den florentinske Statsmand den Gang nærede den Tro, at

Cæsar Borgia var paa bedste Vej til at grunde en Stat, der

kunde danne en fast Kjæme. hvorom et nationalt Italien

vilde danne sig. Denne Antagelse var vel fejlagtig, dog ikke

i den almindelige Betydning, hvori man i vore Dage plejer

at lade Machiavelli høre ilde derfor; den dybt skuende

Florentiner har kun givet Barnet et

fejlagtigt Navn; men

han erkjendte med rette, at en ny Stat saae Dagens Lys

Sinigaglia hin 31te December 1502; først fra denne Dag

daterer sig Kirkestatens Grundlæggelse, som Borgiaeme

havde villet forvandle til en Familiedomæne, men maatte

overlade i Kirkens Hænder. Borgiaeme havde gjenvundet

3*

More magazines by this user
Similar magazines