^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Kejserinde Endoxia Makrembolitissa. 443

ikke Videnskaben i Ordets ædleste Betydning; det var, som

vi kunne se af hans Skrifter, Videnskabens Vrængbillede,

Interessen for betydningsløse Memoirer, for taabelige Alle-

gorier, intetsigende filosofiske Problemer, værdiløse lexikalske

Samlinger og al Slags Godtkjøbs visdom. Kvantiteten maatte

erstatte, hvad der manglede i kritisk Skarphed og videnska-

belig Metliode, og med den voxede Forfængeligheden og Selv-

forgudelsen i de byzantiske

lærde Kredse.

Det er selvforstaaeligt, at en ung og ihærdig Kriger,

der hidtil med Sværdet i Haanden havde drømt om Eigets

Storhed, Uge saa lidt i Længden kunde finde Behag i

Studerekamrets lumre Atmosfære som i den elskovsglødende

Kejserindes Kviudegemakker. Diogenes følte et guddommeligt

Kald i sig til snarlig og med Kraft at gjere Ende paa de

mægtige Forviklinger i hans Fædreland, der med spøgelse-

agtig Eædsel traadte frem for Øjet paa ethvert Omraade;

han omgav sig med erfarne og fædrelandskjærlige Mænd,

greb ind snart hist, snart her, uden at bekymre sig om sin

Gemalindes uduelige Raadgivere, og reformerede og for-

andrede i stor Hast. Havde Kejserinden haft Kraft og Hej-

sindethed nok til at bortsende sit hidtilværende Tilhæng til

Gunst for sin Gemal og ladet Kejseren handle, i Stedet for

at lytte til hans Fjenders Ord, havde Riget blot i faa Aar

haft Ro for ydre Fjender, vilde deres Ægteskab være blevet

sparet for den med Hensigt udsaaede Ufred og for Ulykke,

og Diogenes's Forholdsregler vilde maaske have været til

Held og Lykke, naar de vare blevne gjennemførte med Ro;

men den ydre Fred varede kun to Maaneder, lige saa længe

det kejserlige Pars ikke altid fredelige Hvedebrødsdage, der-

paa brød Kejseren stolt op fra Konstantinopel, hvor andre

Stjærner søgte at fordunkle hans Lys, og lagde sig i Lejr med

sine Tropper paa den anden Side af Bosporus, for efter faa

Dages Forløb at marchere mod de selschukiske Tyrker, der

under Sultan Alp Arslans Anførsel havde forvandlet Provinsen

Kilikien til en Ørken.

More magazines by this user
Similar magazines