^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

444 Kejserinde Eudoxia Makrembolitissa.

'Kun to af Prinserne toge Del i Felttoget, elohannes

Dukas's ældste Sen Andronikus, hvem Diogenes beholdt

i Lejren som Gidsel for hans Faders Troskab, men som af

denne havde faaet hemmelige Instruktioner, og den afdede

Kejser Isaks ældste Neveu Manuel, den eneste Prins, mod

hvem Kejseren var gunstig stemt paa Grund af hans blide

Karakter, og som kort Tid derefter beseglede sin Troskab

med Døden i Slaget.

For første Gang efter lang Tid rykkede en romersk Kejser

personlig mod Tyrkernes Horder, og det eu Feltherre, der stod

i Ry ior overmenneskelig Legemskraft og sjelden Tapperhed ;

det var derfor intet Under, at Sultanen strax vendte tilbage til

Persien og

overlod Anførselen over sine tvende Hære til andre.

Dog Diogenes kæmpede heldig mod dem begge og vendte

med stor Berømmelse tilbage til Hovedstaden, hvor Folket

paa den hyklerske Psellus's Foranstaltning

beredte ham en

glimrende Modtagelse. Næppe forgyldte dog Foraarets første

Solstraaler Sofiakirkens stolte Kuppel, saa forlod Kejseren

for anden Gang den lærde Hofborg, for at høste nye Lavr-

bær paa de asiatiske og armeniske Højlandes uvejsomme Valpladse.

Med den yderste Anstrængelse maatte han her ved

Løfter opmuntre og ved sit glimrende Exempel anspore sin

lille og udisciplinerede, ved aarelang Slendrian demoraliserede

Hær, for med et heldigt Udfald at kunne træde op mod

de vældige Tyrkerskarer, der bestandig paa fiy trængte frem

fra alle Sider. Da Vinteren igjen lejrede sig paa Lilleasiens

Bjærge, søgte den sejerkronede, trætte Feltherre Ro i Kejserstaden,

og hans Triumftog blev belyst af den netop nedbrændende

St. Maria-Kirkes Flammehav. Endnu en Gang

drog han kraftig og tapper i Marken; han anede ikke, at

det ikke var ham bestemt at gjense Bosporus's Sølvspejl.

Medens Diogenes kæmpede til Bedste for det romerske

Rige mod Tyrkerne og taalte Besværligheder og Lidelser

med den ringeste Mand i sin Usar, styrede Eudoxia Re-

geringens Sager paa sin Maade, det vil sige, hun lod Psellus

More magazines by this user
Similar magazines