^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

446 Kejserinde Eudoxia Makrembolitissa.

kastelse og Skinsyge som hos den svage Konstantin Dukas.

Hun kunde ikke forstaa, at Diogenes ikke havde attraaet

Kvinden i hende, men Kejserinden, og tænkte ikke paa, at en

Kvinde, der havde født sin første Ægtefælle sex Børn, af hvilke

det ældste allerede var voxen, ikke kunde vække den samme

Lidenskab hos en Mand, der var yngre end hun, og ikke ret

formaaede at forstaa det, der var hendes Hovedfortrin, nem-

lig en blændende Aand og usædvanlig Lærdom. Det var

en grusom Skuffelse for hende, da hun opdagede det; men

med al sit Væsens Blødhed og Beskedenhed havde hun dog

ogsaa for megen Stolthed til at kunne glemme, at hun vel

ikke havde draget den Mand, hun havde valgt, frem af

Ukjendthedens Mørke, men dog bort fra Fængslets Pinsler

og Dødens umiddelbare Nærhed ved Bøddelens Haand og op

paa den kejserlige Trone ; og hver Gang

han med sit raad-

snare og selvstændige Væsen havde forsømt at indhente

hendes Raad, var der blevet en Braad tilbage i hendes

Indre ; hendes omfattende , videnskabelige Dannelse og

hendes højere, ideale Stræben vare heller ikke sjælden

komne i Konflikt med hendes Kjærlighed til den ulærde,

der benyttede ei.hver Lejlighed til at bære sin Foragt for

Videnskaben til Skue, og som i Følge det byzantinske Hofs

og dets fordomsfulde Kredses Traditioner næppe

for ligeberettiget.

kunde anses

Undertiden indfandt der sig da Øjeblikke med Tvivl,

Utilfredshed, ja Sorg; men naar hun fra sit Palads Terrasse

saae ud efter de svulmende Sejl, der giede ned til de ar-

meniske Havne, eller naar hun ensomt,

støttet til en Fo-

liant, sad i sit pragtfulde Gemak og tænkte paa den fra-

værende, der daglig vovede sit Liv for hende og Riget, brød

den første Kjærligheds Styrke med Magt frem, om den end

nu og da syntes at slumre i Hjærtets mest lønlige Krog,

og kvalte alle nagende og smertefulde Betænkeligheder.

Man ejer

et ægte, ubestridt Bevis for denne oprigtige

Kjærlighed i Eudoxias Tilegnelse til hendes Gemal,

der er

More magazines by this user
Similar magazines