^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Kejserinden,

Kejserinde Eudoxia Makrembolitissa. 449

at hun under de forhaandenværende Omstæn-

digheder skulde erklrere sin Gemal, Overbringeren

af de

skjændige Betingelser, for afsat, og da denne Fordring strandede

paa Eudoxias Ædelmodighed og Kjærlighed, lod han

hende fængsle; derpaa overtog han tillige med sin anden

Søn Kommandoen over Garnisonen i Hovedstaden og den

keltiske Paladsvagt, lod den svage Michael offentlig ud-

raabe til Kejser og udstedte i Kejserens Navn den Be-

faling, at Diogenes ikke maatte optages i nogen By eller

hædres med kejserlige Æresbevisninger; men Eudoxia blev

paa sin mest elskede Søn Michaels Befaling

under Taarer

og Veklager med Magt reven bort fra sine Born, fjærnet

fra Paladset og med den frembrydende Nat bragt paa en

kejserlig Galej til St. Maria-Klosteret, som hun selv for

kort Tid siden havde ladet opbygge paa Bosporus's sol-

beskinnede Strande.

Det var kun Begyndelsen; thi de to Forrædere maatte

ængstes og handle, saa længe der endnu var et Aandedrag

i Diogenes. Den bandlyste Kejser havde først med faa

trofaste, der havde sluttet sig til ham, søgt

at lade Vaab-

nene afgjore Striden; men to Hære under Anførsel af begge

Dukas's Sønner havde besejret hans Skare og tvunget ham

selv til at flygte til den kilikiske By Adana. Her blev han

indesluttet, og da han ansaa sin Sag for tabt, indlod han

sig i Underhandlinger, i hvilke ogsaa tre af Kirkens Øverste

deltoge, der i Kejserens Navn med hellige Eder lovede ham

Ukrænkelighed

for hans Person.

Diogenes overgav sig til Andronikus, frasagde sig høj-

tidelig Tronen og maatte love at tilbringe sit øvrige Liv

i et Kloster; men den grusomme Andronikus lod ham

iføre et sort Klædebon, satte ham paa et Mulæsel og førte

den ynkværdige, der udgod hede Taarer over den menneske-

lige Skæbnes Omvexling, som en Forbryder gjennem de

Byer, i hvUke han ved sit sidste Triumftog

som en Gud.

Historisk ArchiT. 1878. II. 29

var bleven hædret

More magazines by this user
Similar magazines