^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

450 Kejserinde Eudoxia Makrembolitissa.

Da det vanærende Tog var naaet til Phrygien, og et

paa Vejen forsøgt Giftmord var mislykket paa Grund af

Fangens stærke Legeme, indløb den Befaling fra Kon-

stantinopel, at Øjnene skulde stikkes ud paa Diogenes. I

Hærens Paasyn, og medens Biskopperne forgjæves paaberaabte

sig Edens Hellighed, blev Straffen fuldbyrdet paa det

umenneskeligste. Faa Timer efter indtraf der endnu en

Afsending med det stræuge Bud, at man skulde nægte den

blindede alle Midler til Pleje og Helbredelse af hans Saar

og føre ham til den ensomme Prote i Marmarahavet;

Kejseren bliver blodende, vansiret af Saar, halv afsindig af

Smerte lagt paa en Karre, slæbt til Havets Bred og i en

Baad ført over til Øen, hvor man overlod ham til hans

Skæbne. Kun faa Dage lade hans Saar ham endnu leve, da

døde han forladt af alle, uden Knurren over sin Skæbne,

uden Forbandelse over de elendige, som have bragt ham

hans Livsdrøm var til Ende!

Undergang:

Det var den Skæbne, Byzanz beredte en af sine ædleste

Regenter, efter at han i ikke fuldt tre Aar havde styret og

skjærmet Riget med sin utrættelige Arm.

Eudoxia blev mildere behandlet af Morderne. Næppe

var hun ankommen til Klosteret, ifort sin guldindvirkede

Kjortel, med det kejserlige Perlesmykke paa Hovedet og

Purpurskoene paa Fødderne, som man havde fundet hende i

hendes Gemakker, saa landede der Afseudinge fra hendes

Søn, som reve den kongelige Klædning af, toge Diademet og

Skoene og berøvede hende det lange, skjønne, gyldne Hoved-

haar. Forgjæves besvor Kejserinden paa Knæ Sendebudene

og bønfaldt dem om, at de dog

hende beholde Hovedhaarets Pryd, nu da hun havde givet

Afkald paa Krone og Verden; men forgjæves. Under den

i det mindste vilde lade

ubarrahjærtige Sax sank Haaret ned fra Hovedet, som, siger

en Krønnikeskriver, Gratierne selv fordum plejede at væde

med Yndens Balsom, og en sort Nonneklædning ombølgede den

kongelige Kvindes Lemmer, som tidligere kun havde pranget

More magazines by this user
Similar magazines