^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Pave Julins II og Kirkestatens Grandlæggelse, 37

heraf maa staa hen, i ethvert Tilfælde er de venetianske

Depechers Tavshed intet Modbevis.

Trods sin Sygdom var Cæsar Borgia efter Faderens

Ded den eneste bestaaende Myndighed i Rom; han havde

ufortøvet trukket alt sit disponible Mandskab sammen

omkring Byen, og Kardinalkollegiet maatte feje sig efter

hans Betingelser for at faa ham til at Qærne sine Tropper

fra den hellige Stad. Saaledes vilde man redde Skinnet af.

at Pavevalget var frit; men i Virkeligheden kunde ingen

blive valgt, mod hvem Cæsar nedlagde sit Veto, hvad enten

Hertugen nu stod i Rom eller i Nepi. Alexander havde

under sit Pontifikat valgt sytten Spaniere til Kardinaler, de

fleste af dem mødte i Conclavet, og Borgia kunde trygt

stole paa dem; de vare dels hans Slægtninge, dels havde

de Brødre og anden Slægt i hans Hær eller Tjeneste, dels

endelig vare de bundne af Pengehens3'n; kort sagt de lystrede

Cæsars mindste Vink ,

og han var til Sinds ikke engang

at vige for et Skisma, hvis Conclavet skulde staa hans

Ønsker imod.

Giuliano della Rovere var skyndsomst brudt op fra

Frankrig og indtraf den 3dje September til Conclavet; en

Uge senere ankom ogsaa Ludvig XIFs mægtige Minister,

Kardinalen af Amboise, ledsaget blandt andet af Ascanio

Sforza, som skulde hjælpe ham paa Pavetronen. Dog den

franske Minister tog fejl af Ascanio, som engang havde

hævet Borgia paa Pavestolen; den Løn, Sforza havde høstet

derfor, skulde ikke opmuntre ham til lignende Forsøg, og

som Gjengjæld for sit lange Fangenskab i Frankrig lod han

nu Amboise i Stikken og arbejdede for sit eget Valg.

Sforza, St. Pietro ad Vincula og Franskmanden vare de

eneste virkelige Paveæmner, og da ingen af dem undte

den anden den tredobbelte Krone, da de italienske Kardinaler

ikke kunde vindes for Amboise (man frygtede for, at den

pavelige Stol skulde blive flyttet til Frankrig), og da Spa-

nierne vare stærke nok til at hindre ethvert Valg, som var

More magazines by this user
Similar magazines