^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

Pave Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse. 39

H Ly] Lykken havde forundt ham af Goder, stod til dens Raadighed.«

Saaledes var nu altsaa den mægtige Republik ganske

vunden for Kardinalen; men anderledes stillede Sagen sig

med Cæsar Borgia.

Hertugen af Romagna

uden Land havde af Plus III

faaet Tilladelse til at komme til Rom. Alexanders Søn indtraf

fra Nepi med en ringe Del af sit Mandskab, og ligeledes

holdt enkelte Borge i Romagnaen sig endnu i hans Navn;

men selv formaaede han intet at udrette mod sine mange

Fjender med de hævnfnjsende Orsinier i Spidsen. Han, der

hidindtil havde været aUes Rædsel, maatte med Pavens

Samtykke søge Tilflugt i Engelsborg; men den som et vildt Dyr

jagede Cæsar Borgia havde dog endnu ved sine Forbindelser

med de spanske Kardinaler bevaret et Skin af Magt; man

fortalte ogsaa, at han havde styrtende Masser af Penge

Venner maa

liggende i Genovas Banker, og hans spanske

have troet herpaa, ellers vilde deres Afhængighed

af Her-

tugen og deres Troskab mod ham — være uforklarlig.

Cæsar Borgia, Kardinal St, Pietro ad Vinculas peraonlige

Fjende, synes at have erkjendt, hvad da Machiavelli

ogsaa antyder i »Fyrsten«, at hans eneste Udsigt

til Frelse

afhang af Kardinal Amboises Valg; men da Franskmandens

Valg umulig kunde sættes igjennem , skal den forvovne

Borgia have besluttet med Magt, og

selv med Fare for et

Skisma, at sætte Amboise paa Pavestolen; men den franske

Kardinal og Statsmand indsaa, at sligt turde man dog ikke

byde Verden, hvorpaa Cæsar maatte sege at redde sig ved

et Forlig med della Rovere. »Den 29de Oktober,« saaledes

beretter den pavelige Ceremonimester Burkhard, »kom Kar-

dinal St. Pietro ad Vincula sammen med Hertugen af

Valentinois og hans spanske Kardinaler i det apostoliske

Palads, og her enedes man om, at saafremt Kardinal ad

Vincula ved Hertugens Hjælp skulde opnaa Paveværdigheden,

vilde han udnævne Valentinois til den hellige romerske

Kirkes Bannerfører og hævde ham i Besiddelsen af hans

More magazines by this user
Similar magazines