^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

58 Pave Julius II og Kirkestatens Grundlæggelse.

tog Paven det glædelige Budskab, at den franske Konge

endelig havde besluttet sig til at sende ham et Hjælpekorps,

og hermed var Bolognas Skæbne beseglet. Indtil dette Øjeblik

havde Venezia ved at opgive sin Nevtralitet kunnet

redde Bentivoglio, ja Frankrig vilde have været Republiken

taknemmelig, hvis den var optraadt saaledes, thi Bolognas

Herre stod under Frankrigs Beskyttelse, kunde beraabe sig

paa Ludvig XIl's Ord, og kun højst ugjærne ofrede Kongen

ham nu. Julius II vidste da ogsaa fuldt vel, hvor usikker

hans franske AUiance var, og opbød alt for at berolige Re-

publiken; hans Marche maatte nødvendigvis føre ham langs

Venezias Territorium; men under Dødsstraf var det forbudt

Soldaterne at forulempe dettes Omraade, og han forsikrede

højtidelig Republikens Sendemand, at det var overflødigt at

sætte sig i Forsvarsstand; af ham havde Venezia intet at

befrygte. Paven vilde kun gjøre Afregning med Bologna og

maatte vogte sig for ikke at blive forstyrret i dette Arbejde;

men i ubevogtede Øjeblikke brød dog hans Sindelag frem.

Da der saaledes undervejs var strømmet Landboere sammen

for at se paa den hellige Faders krigerske Optog, lod han

dem udspørge, hvis Undersaatter de vare; paa deres Svar:

»S. Marco, Marco!« gav han sit Muldyr af Sporen for at

komme videre, medens han ytrede til sine Omgivelser: »Om

føje Tid skulle vi komme til at ride paa vor egen Jord og

skulle ikke mere faa det Raab S, Marco! at høre.»

Den stolte og pragtelsken de Giovanni Bentivoglio tabte

Modet ved Farens Nærmelse. Allerede den 7de Oktbr.

havde Paven med sine føjelige Kardinalers Samtykke sat

ham i Band; BuUen erklærede Messer Giovanni med alle

hans Tilhængere for Rebeller mod den hellige Kirke; deres

Ejendomme vare prisgivne, hvis de fangedes, maatte man

gjøre dem til Slaver, og den, som bekæmpede eller dræbte nogen

af dem, var fri for al Skyld. Den hele Bandbulle bærer Præg af

et fuldstændigt Proskriptionssystem, som rigtig nok ikke kom til

Anvendelse, da den pavelige Opfordring til Mord og Drab selv

More magazines by this user
Similar magazines