^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

St. Severin*).

(Et Livsbillede fra det vestromerske Riges sidste Dage...

I.

iaa den vestlige Side af Kahlenberg (de gamlpsMons

Cettius). i en smilende, med Yiugaarde oversaaet Dal. påa-

viser man Sporene af en gammel Eneboerhytte, og ikke

langt derfra ses to Landsbyer og

Severins Navn. Endnu den Dag i Dag drage

grimme i Følge gammel

to Kirker, som bære St.

enkelte Pile-

Skik til disse Ruiner; men i

Middelalderen strømmede Flokke af troende did fra begge

Donaus Bredder for at besoge det Sted, hvor Xoricums

store Apostel havde vandret. For fjorten A århundreder

siden vare disse Høje, ligesom nu til Dags, beplantede med

Vinranker, hvorom ogsaa deres gamle latinske Benævnelse,

ad Viueas, vidner; men ved Midten af det femte Aarhun-

drede, ved den Tid da vor FortæUing begynder, havde

Krigen splittet Indbyggerne

vandlet den smilende Dal til en Ørken. Imidlertid, som den

, odelagt Agerbruget og for-

nu end var, blev den Sædet for en Eegering, hvis Virk-

somhed omfattede fire hele Provinser og

varede i ikke

mindre end otte og tyve Aar. en besynderlig Kegering,

som paa én Gang var absolut og aln^indelig godkjendt og

dog ikke havde anden Stadfæstelse end Guds Navn, ikke

k*) Etter Am. Thierry.

Historisk Archir. 1S78. IL

More magazines by this user
Similar magazines