^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

St Severin. 85

al man, midt under den romerske Verdens Krampetrækninger

og i den Hensigt at standse dens truende Oplosning, prøvede

paa at sætte et Guds Regimente

i Steden for Menneskenes,

hvis Grandvold ulykkeligvis var forstyrret. Dette Redningsmiddel

havde Reformatorer med Evangeliet i Haanden mere

end én Gang og paa andre Punkter af Riget tilbudt Befolkninger,

der saae alle Samfundsindretninger styrte sammen

rundt omkring sig og kun levede et usikkert Liv under Bar-

barernes Sværd eller traende Holdning. Under fortvivlede

Omstændigheder fordærves Samfundenes ligesom Menneskenes

moralske Sans. og paa samme Maade som den enkelte ikke

udover et vist Maal kan bære Sorg og Bekymring, uden at

hans Aand vakler, saaledes ogsaa Samfundene,

naar de ere

et Bytte for Ulykker, som de ikke skimte nogen Lindring

eller Grænse for: de synke sammen og falde i Vildelse; en

Slags Svimmelhed griber dem. de famle om, som i bælgmork

Nat; Begrebet om godt og ondt. Bevidstheden om Ret og

Pligt

formorkes hos dem. Snart ser man dem som rasende

klynge sig til det jordiske og hengive sig til den vildeste

Sanserus, for i nogle Timer at udtømme et Liv uden Fremtid;

snart er det til Himlen, de i deres Fortvivlelse vende

sig, og for at dulme Smerten eller fries for den tage de

deres Tilflugt til den taabeligste eller grammeste Overtro,

til Trolddom, Selvpinsler og Drab; og na^r saa disse feber-

agtige Sind srorelser lægge sig af Mangel paa Næring, er den

Ro, som folger efter, kun Gravens Ro, det moralske Liv

er udslukt.

Britannien, Gallien og Spanien havde givet eller gave

endnu, i nogle af deres Pro\inser, Verden dette sørgelige

Skue af et Samfund, som drages med Døden. Her,

t. Ex.

i nogle spanske Stæder, styrtede hele Befolkninger sig over

hverandre med vilde Dyrs Raseri, for at fortære hinanden

indbyrdes. Hist, t. Ex. i Trier, arventede Mennesker, som

ikke fortjente dette Navn, Adel, Raadmænd og Øvrighedspersoner,

deres Stads Ødelæggelse ved Taflet, kransede med

More magazines by this user
Similar magazines