^^w •

booksnow1.scholarsportal.info

^^w •

St. Severin. 87

ikke til Seng eller Fodtøj; han sov paa den bare Jord i en

Haarskjorte, vandrede med nøgne Fødder i Sneen og nød

ikke andet end en Smule Urter én Gang om Dagen. Naar

man bebrejdede ham det overdrevent strænge Liv, han forte,

svarede han-: »Jeg udholder det, og Gud giver mig Kraft

dertil, for at jeg kan tjene

eder til Forbillede.«

Gejstligheden var ikke sikret imod hans Formaninger

og det med god Grund, thi den var delagtig i det borger-

lige Samfunds Tøjlesløshed, og de gejstliges Sæder vare

stærkt prægede af den almindelige Slappelse, som Severin

netop kom for at besværge; men skænkede Lægfolk ham

ikke synderlig Opmærksomhed, havde Gejstligheden gjærne

kastet den nye Jonas med samt hans Profetier og hans

Haarskjorte ud til Fiskene i Donau. Han forkyndte en Dag

i Kirken i Astura , at Guds Vrede havde naaet sit fulde

Maal og snarlig og forfærdelig vilde bryde løs. med mindre

man øjeblikkelig gjorde oprigtig Bod, og han bønfaldt ind-

stændig Biskoppen, Gejstligheden og Folket om uopholdelig

at ydmyge sig i Ruelse og Taarer: »Barbarerne staa ved

eders Porte,« sagde han atter og atter, »de ville bryde ind

lige til eders Arner og vente kun paa et Tegn

fra det

høje, hvilket eders Anger dog endnu kan afværge.« Ja,

han gik endog saa vidt, siger man, at han bestemt angav

Dag og Time, da Staden vilde blive lagt øde. Kun en

vantro Haanlatter modtog hans Advarsler. »Nu vel da,«

raabte han, helt ude af sig selv, »jeg drager bort og over-

lader en gjenstridig By, som selv vil sin Undergang, til

sin uundgaaelige Skæbne.« Han rystede da Støvet af sine

Fødder, ligesom Apostlen, og drog bort ; men Indbyggerne i

Astura, som nu vare befriede for denne ubekvemme Dom-

mer, styrtede sig med fordoblet Iver ned i sine tilvante

Udskejelser.

Efter at have forladt denne opsætsige By begav Severin

ved Foden af

sig til Comagenæ, en stor befæstet Stad lige

Mons Cettius. Det kostede ham Vanskelighed at faa Lov

More magazines by this user
Similar magazines