Af mit livs aarbøger, 1795-1826

booksnow1.scholarsportal.info

Af mit livs aarbøger, 1795-1826

23

Fjenden laa rundt om Byen, da jeg endnu

af og til var paa Volden, for derfra at see Liv-

jægerne og Herregaardsskytterne, naar de vendte

tilbage fra deres Udfald i Classens Have. En

Livjæger indfandt sig endog paa Volden efter

et saadant Udfald, og jeg saa med Beundring,

at han havde faaet et Skud igjennem sin høie

Czako.

En anden Dag saae jeg en Ordonants ride

Volden rundt med Spørgsmaal, om Ingen havde

seet General L— g? Saa fortaltes der, at nogle

Medlemmer af Fugleskydnings-Selskabet havde

stillet sig paa Volden med deres store Bøsser,

for at skyde paa Englænderne, og at en Mand

af disse, ved Navn Looft, var sat under Tiltale,

fordi han saaledes havde »irriteret Fjenden«.

Paa Christiansborg Slots Ridebane var jeg

tilstede, for at see de raske Herregaards-Skytter,

som i deres Hviletid morede sig med at skyde

tilmaals efter Kronen paa et NavnechifFer paa

Slottets høire Gavl. Der saae jeg den allerede

berømte Herregaards-Skytte Hammer og hans

Søn, som dengang var i Alles Munde for deres

udviste Bravour, item en sort Skytte, Mohren-

stjerne, som ogsaa havde vundet sig et Navn.

Den modige Artilleri-Capitain Hummel og en

More magazines by this user
Similar magazines