Af mit livs aarbøger, 1795-1826

booksnow1.scholarsportal.info

Af mit livs aarbøger, 1795-1826

33

Stengulvet, og der fik jeg mig et lille Blund,

indtil jeg ud paa Natten blev vækket af en

Mand, som raabte ned igjennem Kjelderhalsen,

at Posthuus-Sprøiten skulde frem, Bogtrykker

Thieles Gaard var i Brand! Ved denne Efter-

retning og Tanken om den Fare, mine Forældre

vare stedte i, brast jeg lydeligt i Graad; og

nu fik jeg Mamsellen igjen paa Halsen: «Hvad

flæber han for, den store Dreng? Han forstyrrer

jo Børnene i deres Søvn!» Men en Mand, som

jeg ikke kjendte, gav hende til Svar: «Det er

Hjemmesorg! — Lad ham græde!« — og kort

Tid efter modtog jeg Underretning om, at Ilden

var slukket, og at mine Forældre vare uskadte.

Min Broder Hans havde denne Nat været

paa Post i Kongens Have, for at passe paa

Exerceerhuset. Han og Ingemann havde haft

det uhyggeligt i Damegangen, hvor Bombestykker

regnede ned mellem Træerne.

Da jeg op ad Dagen igjen kom ud af den

mørke Kjelder, blev jeg overrasket ved at see

Dagslyset; — jeg havde ikke spurgt mig selv,

om det var Dag eller Nat.

Med endeel andre Børn legede jeg nu, som

om der var Fred og ingen Fare, i den store

Corridor foran Indgangen til Contoirerne i Stue-

More magazines by this user
Similar magazines