Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

88

Gud kjender, bevirker, at Jorden giver rigelig Næring

til Menneskenes Børn, ligesom han paa Dommens Dag

staar med Retfærdighedens Vægtskaal ; han

gaar usyn-

lig foran de kæmpende og strider for Troens Sag.

Israil læser Tavlen, paa hvilken Menneskets Skæbne

er skreven, og han tager mod deres Sjæle. Endelig er

derlsrafil, der har fire Vinger, en mod Øst, en mod

Vest, en rettet mod Jorden, og med den fjerde bedækker

han sit Ansigt for ikke at blændes ved Synet af Gud ^

Mennesket har fire Skytsengle, to til at følge

det om Dagen og to om Natten; de kaldes begge

Skriverne eller begge Vogterne. Den paa højre Side

opskriver Menneskets gode og den paa venstre dets

slette Handlinger, dog saaledes at de gode optegnes

^ Alle disse Engle saa Muhammed paa sin mærkværdige

Rejse til Himlen. Den beskrives i Overleveringen (Suna)

saaledes: «Da han en Kat sov under aaben Himmel i Mekka,

aabenbarede Englen Gabriel sig for ham og bragte ham Hesten

Bork, hvorpaa han red til Jerusalem; siden forte Englen

ham gjennem alle syv Himle, skjønt Afstanden mellem dem

ellers kun kunde tilbagelægges i Aarrækker, og han saa her

blandt mange Herhgheder navnhg det gi. Testamentes

Patriarker, Profeter og fromme Mænd som Moses og David

samt Jesus. I den øverste Himmel saa han ogsaa Dødens

Engel og Guds største Skabning: en Engel, som havde 70,000

Hoveder, hvoraf hvert havde 70,000 Munde, i hver Mund

var der 70,000 Tunger og med hver Tunge talte den 70,000

Tungemaal og forkyndte i dem Herrens Pris. Til sidst blev

han ført frem for Gud selv og læste der til højre for Tronen

«Der er ingen anden Gud end Gud, og Muhammed er hans

Profet !» Og skjønt han syntes, der var hengaaet et umaade-

hgt Tidsrum, havde han ikke været længere Tid borte, end

at hans Seng endnu var varm, da han kom tilbage.

:

More magazines by this user
Similar magazines