Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

91

dem store Løfter, men alle dine Løfter ere kun tom

og forfængelig Dunst » (Sure 26).

Da Iblis faldt, beholdt han Herredømmet over en

hel Skare lavere Aander. Nogle af disse, Di verne,

ere vilde og kæmpestore, andre, Ferierne, ere tint-

formede, blide og ernære sig af Vellugt. Det er

rimeligt, at de evropæiske Feer have deres Oprindelse

fra disse Fantasiskabninger. Foruden disse gives der

nogle andre Halvaander i Kvindeskikkelse med store

Vinger; de kunne spaa og meddele Menneskene Orakel-

svar, ligesom de ogsaa beskj^tte Menneskene mod onde

Aanders Angreb. En Ejendommelighed ved Muham-

meds Sendelse er det, at han forkjmder, at han og-

saa er sendt til disse Aanders Frelse. Han fortæller tit,

hvorledes Skarer af Dschinner have omvendt sig ved

at høre ham læse højt af Koranen, ligesom det ogsaa

antydes, at Iblis kan omvende sig.

At Muhammed har kjendt det gamle og nye Te-

stamente, er klart; men da han sandsynligvis ikke

kunde læse, hændtes det hyppig, at han gjorde sig

skyldig i grove og tit højst latterlige Fejltagelser.

Han fortæller, at Gud for at true Israels Børn løftede

Sinai Bjærg op over dem, at det var Saul, der førte

Hæren ned til Floden for at drikke og kun beholdt

dem, der øste Vand op med den hule Haand, hvilket

som bekjendt skete under Oideon (Sure 1). Endvidere

fortæller han, at Haman var Faraos Raadgiver (Sure

88), ligesom han i det nye Testamente ofte forvexler

Navne o. s. v. ; men

naar man foreholdt ham saa-

danne Fejltagelser, reddede han sig ved den Udflugt,

der siden gjentages af alle Moslemin, at Aabenbaringen

More magazines by this user
Similar magazines