Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

97

1) Du maa ikke sætte andre Guder ved den sande

Guds Side.

2) Du skal vise Ærefrygt for dine Forældre.

3) Du maa ikke dræbe Børn, om du end er fattig

og- frygter for ikke at kunne ernære dem.

4) Du skal være kysk.

5) Du skal skaane andres Liv, undtagen i det Til-

fælde at fletfærdigheden forlanger det.

6j Du maa ikke forgribe dig paa forældreløse Børns

Formue.

7) Du skal holde redelig Maal og Vægt.

8) Du maa ikke overanstrænge dine Slaver.

9) Du skal som Dommer være upartisk.

10) Du skal holde Eden og dit Forbund med Gud

heUigt.

Der findes flere Steder i Koranen Bud, der have

noget af Mildhedens Præg i det nye Testamente, som

dette, at man skal handle mod andre, som man vil,

disse skulle handle mod en selv, og særlig findes der

en Mængde af Jesu Forskrifter om Barmhjærtighed

mod Næsten. Koranen fremhæver ofte, at «Gud har

selv sat sig Barmhjærtighed til Lov,» og at den jødiske

Lov om Øje for Øje, Tand for Tand ikke maa op-

fattes bogstavelig, men at den Slags Forbrydelser

kunne udsones med Pengebøder, hvilket ogsaa lærtes

i Talmud. Dog har den gjennemgaaende slappe Moral,

Muhammed mødte hos det Folk, han vilde reformere,

tvunget ham til at træffe adskillige meget liaarde Be-

stemmelser. Det var almindeligt, at flere rige Folk

tvang deres Slavinder til at være off"entlige Skjøger

for derved at forskaffe sig en stor Indtægt; dette

7

More magazines by this user
Similar magazines