Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

98

blev paa det bestemteste forbudt i Sure 4-4. Naar

en Kvinde ved fire Vidner er overbevist om at drive

Utug-t, skal hun indespærres i Huset og dø Hungers-

døden, hvis Gud ikke paa anden Maade frir hende.

En Horkarl eller Horkvinde af Slavestand skal offent-

lig piskes med hundrede Slag-; er det fribaarne, der

give sig af dermed, skulle de stenes (Sure 4 og 44).

Lignende Straffe ramte den, der gjorde sig skyldig i

unaturlig Omgang. Den, som er overbevist om et

Tyveri, skal have begge Hænder afhuggede (Sure 83).

Den, som har kjætterske Meninger eller sætter sig

op mod den sande Tro, skal efter Forbrydelsens Be-

skaffenhed enten dræbes, korsfæstes eller have højre

Haand og venstre Fod afhugget og forvises af Landet

(Sure 5).

Om Aagerkarlens Straf handles flere Steder

udførlig; han vil ikke finde Hvile i sin Grav, men

opstaa som besat. Bedrageren skal paa Dommedag

møde med Bedragets Gjeustand, den gjerrige med

Pengene som Halsbaand ; de, der ophobe Guld og Sølv,

skulle, efter at deres Skatte ere gjorte gloende i Hel-

vede, brændes dermed paa Pande, Sider og Ryg. Den,

der hævner sig selv, hjemfalder til Retfærdighedens Arm.

Hertil slutter sig Forbudet mod at drikke Vin,

mod Spil og Lodkastning, hvilket hidtil havde været

almindeligt, og endelig blev enhver billedlig Fremstilling

af Mennesker og Dyr forbudt. Muhammed indsaa vel,

at vilde han vænne Folket af med at tilbede Billeder,

maatte han fastsætte strænge Straffe for at forfær-

dige dem. Saaledes beskyttede han sin Religion for

Afgudsdyrkelse, men gjorde den derved til Kunstens

More magazines by this user
Similar magazines