Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

104

De ville da bo i brændende hede Vinde, hvilke skyldes

Solen, der atter har faaet Tilværelse og nu er ganske

nær ved dem. I Modsætning hertil ville de gudfryg-

tige med Profeten i Spidsen være Gud nær og bo i

underskjønne Haver, hvor de hvile paa kostelige bløde

Puder, smykkede med Guld og Ædelstene; Ynglinger

i evig Ungdom sblom string ville gaa omkring til dem

med Bægere og Skaaler, fyldte med kostelig Vin, der

ikke bringer dem Hovedpine eller berøver dem For-

standens Brug, og med Frugter og Fuglekjød, som de

ønske det. Jomfruer med store sorte Øjne lig Perler,

der skjule sig under Muslingskaller, ville blive Lønnen

for deres gode Handlinger. Jorden, de vandre paa,

er af det fineste Hvedemel og bestrøet med Perler

og Hyacinther i Stedet for Sand. Nogle Bække flyde

med Mælk, Vin og Honning, deres Leje er af Moskus

og Bredderne af Kamfer. Midt i Haven voxer Livsens

Træ, der er saa stort, at det vilde tage 100 Aar for

den hurtigste Pytter at naa forbi dets Skygge; det

hænger fuldt af allehaande kostelige Frugter, og

Grenene bøje sig selv ned til dem, der ville nyde

deraf. Tæt derved er der en Dam, hvortil det kø-

ligste Vand føres gjennem Sølvrør fra Alkavtorfloden.

Pladsen tillader ikke at give en Beskrivelse af alle

de øvrige Herligheder, kun saa meget vil være klart,

at dette maatte være noget, der nok var i Stand til

at kunne sætte en Østerlænders hele Indbildningskraft

i Bevægelse.

Muhammeds Religion bærer helt igjennem Præget

af en juridisk Kontrakt mellem Gud og Mennesket.

Det er ikke tilfældigt, at man midt i Koranens mest

More magazines by this user
Similar magazines