Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

105

ophøjede Surer træffer meget smaalige Bestemmelser

om jordiske Ting. Gud lover Saligheden for et be-

stemt Antal Ydelser. Araberen opfatter Koranens

Løfter aldeles bogstavelig, de om Paradiset i Sær-

deleshed, og de senere Overleveringer have ikke for-

sømt at mætte de troendes kjødelige, begjærlige Forventninger

med end mere udsmykkede Beretninger om

Paradisets Herlighed. Det er betegnende for Mu-

hammeds hele Aandsretning, at han i Medina antog

Tilnavnet « Sværdets Søn» i Modsætning til Kristus,

der kaldte sig «Menneskenes Søn.» I Begyndelsen

maatte han erstatte Krigernes Antal med Aanden,

senere blev det omvendte Tilfældet, da Sværdet gjordes

til Himmeriges Nøgle. Den hellige Krigs Førelse er

den troendes første Pligt: «Det er bedre at deltage i

denne end at bede 70 Aar i Træk.» «;De troendes

Saar ville paa Dommedag funkle som Eubiner og

dufte som Balsam ;

Paradiset er i Sværdenes Skygge.

«Den, hvis Fødder blive tilstøvede i Herrens Kamp,

vil paa Dommens Dag være længere borte fra Helvede

end den Vejlængde, som en Rytter paa den hurtigste

Hest kan tilbagelægge i tusend Aar. » «Den, der kæmper

for Islam, kæmper for sin egen Sjæls Frelse. » En saadan

Lære tiltalte Beduinerne, og de droge senere de mest

ubarmhjærtige Konsekvenser deraf. Muhammed var

vel selv godmodig og barmhjærtig og anbefalede andre

at være det ; men

han stadfæstede den gamle Lære om

Sejrens Eet, hvorefter den overvundne ingen Skaansel

kunde vente. Hvis Muhammedaneren ikke hugger

Fangens Hoved af til Profetens Ære, saa binder han

»

More magazines by this user
Similar magazines