Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

106

ham til Halen af sin Hest eller lægder Trældomsaaget

paa ham.

Det blev Muhammeds Mission at raabe Araberne

op af Søvne og bringe Nationalitetsfølelsen til Live.

Han gjennemfører paa flere Omraader meget vigtige

Eeformer, afskaffer Blodhævn, Barnemord, Hasardspil,

Aager og Nydelsen af Yin. Han slaar Afguds-

billederne i Stykker og mildner Slaveriet. Ved at

betone Monotheismen og indskrænke sin Lære til et

enkelt let forstaaeligt Dogme vandt han ikke alene

sit eget Folk, men blev senere en frygtelig Fjende

for saa vel den asiatiske som afrikanske Form af

Kristendommen. Vel naaede han ikke at føre Kampen

personlig derimod ; men

han efterlod derved en rig

Arv til sine Efterkommere, som de fuldelig forstode

at drage Udbytte af.

More magazines by this user
Similar magazines