Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

Fjerde Kapitel

Kalifatet.

Ved Muhammeds Død saa det et Øjeblik ud,

som om hans hele Værk skulde tilintetg-jøres ; thi de

forskjellige Stammer afrystede det ubekvemme Aag*

og gjorde Oprør. Tilmed var der Stridigheder om,

hvem der skulde være Profetens Efterfølger, da han

ingen selv havde udnævnt; nogle holdt paa Ali, der

var gift med Muhammeds Datter Fatime, og andre

paa Abu Bekr, hvem Ayescha støttede. Krigen var

lige ved at bryde ud, da afgjorde Omar Sagen ved

at give Abu Bekr Haandslag og udnævne ham til

Kalif, Guds Sendebuds Statholder. Med ubønhørlig

Strænghed tugtede han de oprørske Stammer, medens

han samtidig udstedte Opfordringer til Deltagelse i

den hellige Krig og udsendte sine Hærførere mod

Syrien og Persien. Her prøvede de fanatiske Ørkenens

Børn første Gang Vaaben med romersk Krigskunst

og vandt ved Aiznadin (633; den første Sejr. 70

Dage derefter faldt Damaskus, hvor Kaled anrettede

et forfærdeligt Blodbad. Abu Bekr døde efter to Aars

More magazines by this user
Similar magazines