Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

109

fik Underretning derom, satte han sig paa sin Kamel,

tog en Sæk med Ha\Te, en Pose med Dadler, en

Trækop og en JBlaske Vand med sig og ankom til

Staden som Ørkenens fattige Beduin. Kapitulationen

underskreves, og han drog ind i Byen ved Patriarkens

Side. Han behandlede i det hele de kristne meget

mildt, paalagde dem en forholdsvis let Skat, ligesom

han ogsaa ved et Edikt tilsikrede dem alle Sikkerhed

saa vel for deres Person som for deres Ejendomme,

Kirker og Valfartssteder, og en lignende Frihed til-

stodes alle Sekterne. Paa det Sted, hvor Salomons

Tempel havde staaet, gav han Befaling til at opføre

en Moske, der endnu bærer hans Navn.

Kopterne i Ægypten, der paa denne Tid bleve

strængt forfulgte af den græske Kejser for deres Tros

Skyld, sendte et Gesandtskab til Omar med Bøn om

at komme dem til Hjælp. Han delte da Hæren og

lod den ene Del under Obejda drage mod Antiochia

og Aleppo og den anden under Amru mod Ægypten.

Den græske Kejser, der ikke sværmede for andet

end theologiske Stridigheder og Kj ætterforfølgelser,

vidste intet andet Raad end at bede for sine egne

og Folkets Synder i Kirken i Antiochia. Derpaa

flygtede han fra en By til en anden, til han endelig

havnede i Konstantinopel. Muhammedanerne fulgte

ham i Hælene og indtoge Byerne Cæsarea, Tyrus,

Tripolis, Pamlah og Ptolemais samt hele Mesopo-

tamien.

Medens man med temmelig Sikkerhed kunde slutte,

hvorledes Udfaldet af Kampen mod det græske Bige

vilde blive — og Aarsagen til, at det maatte tabe i

More magazines by this user
Similar magazines