Araberne og deres Kultur i middelalderen

booksnow1.scholarsportal.info

Araberne og deres Kultur i middelalderen

110

en Kamp mod Araberne skal senere paavises — saa er

der nog-et virkelig- tragisk over Persiens Fald, hvor-

for Sammenstødet skal belyses noget nærmere.

[ lang Tid havde Perserne været det østromerske

Riges værste Fjender. Sassaniden Kosroes Parviz

havde endog indtaget Jerusalem og bemægtiget sig

det hellige Kors, der hidtil havde opfyldt Verden med

Undere. Nu opdagede man, at det var en klodset

Efterligning, hvorfor det bares i Triumf gjennem

Gaderne, spottet af Perserne. Kosroes handlede ikke

saa menneskelig mod de kristne som senere Omar,

han solgte saaledes 90,000 kristne til deres Døds-

fjender Jøderne, der for at tilfredsstille gammelt Nag

dræbte dem paa den mest grusomme Maade. Kejser

Heraklius tabte det ene Slag efter det andet; endelig

fik han med overordentlige Anstrængelser en vel-

disciplineret Hær paa Benene, og nu vendte Krigs-

lykken sig. Den persiske Hær blev dreven tilbage,

og flere af de Byer, der hidtil havde været i Persernes

Vold, faldt i Kejserens Hænder. Kosroes flygtede

til en lille By i Nærheden af Ktesifon, hvor han blev

syg. Kejseren tilbød ham Fred, men han vilde ikke

modtage den. Der indtraf nu tillige store Ulykker,

som af Folket ansaas som Tegn paa, at Enden var

nær, idet Evfrat og Tigris gik over deres Bredder,

hvilket aldrig før havde været Tilfældet. De kostbare

Digeanlæg gjennembrødes af Vandet, Stæder og Lands-

byer ødelagdes og Befolkningen inaatte flygte. Saa-

ledes blev et stort Stykke frugtbart Land forvandlet

til en Sump. Kongen kunde ikke gjøre noget for at

afhjælpe Skaden, da der samtidig var udbrudt Stri-

More magazines by this user
Similar magazines